Balassi serleg: harcművészet Topolyán

 

Immár ötödször rendezték meg a Balassi serleg harcművészeti versenyt a Bálint napi Balassi-fesztivál keretében a barantások. Ezúttal a délvidéki Topolyán mérték össze tudásukat az erdélyi, felvidéki, belső-magyarországi és délvidéki fiatalok a szabadvívásban:

 

http://tudositok.hu/5313/video/Osmagyar_harcmuveszeti_verseny

 

Balassi-fesztivál Nagyváradon

 

A Balassi, a madarakkal szárnyaló című rendezvénysorozat keretén belül, amelyet az Európai Balassi Mozgalom hirdetett meg, a Bihar Megyei Könyvtár és a Szigligeti Színház együttműködése révén egy versösszeállítást és a katonaköltő madaras verseit tematizáló vetített kiállítást tekinthettek meg a Főgimnázium diákjai és tanárai február 14-én délután az iskola dísztermében.

 

http://www.erdon.ro/folytatodott-a-balassi-fesztival-2/1909490

 

 

 

Balassi, a madarakkal szárnyaló

 

 Pályakezdő művész nyerte a Balassi-kard plakátpályázatát

Szűcs Zoltán szerint az irodalom és a képzőművészet könnyen házasítható

 

Gödöllőn ifjú művészek elevenítik meg a poétát


 

Bálint napi Balassi-fesztivál
- az európai életérzés ünnepe

Balassi Bálint latin verseket fordított, Németországban tanult, skót, németalföldi munkásságokat tanulmányozott, éveket töltött Lengyelországban… Az ellenség, a török nyelvét is megtanulta, irodalmában elmélyedt, költészetét tisztelte. Magyarként volt vérbeli európai négy évszázaddal ezelőtt.  Az alakját fölidéző mai magyar fiatalok is európaiságukat élik át.

 

 

Berkek, hegyek, völgyek mindenütt zöngenek sokféle madárszókkal

 

Balassi, a madarakkal szárnyaló

 

Pályázat

 

 

A több évezredes múltban gyökerező mai magyar műveltség szerelmeseinek, az európai életérzés iránt fogékony fiataloknak legkedvesebb fesztiválja a Bálint napi Balassi-fesztivál. Az Európai Balassi Mozgalom központja, a www.balassi.eu pályázatot hirdet iskoláknak, önkormányzatoknak, művelődési intézményeknek, könyvtáraknak, civil közösségeknek a VII. Bálint napi Balassi-fesztiválhozaz európai életérzés ünnepéhez – kapcsolódó rendezvény megszervezésére. 2012-ben a fesztivál a költő műveiből a madarakra utaló versrészleteket állítja az irodalombarátok érdeklődésének fénykörébe.

„Szép sólymok, vad rárók, kiket madarászok/ tanítanak, viselnek,/ Bánással, tartással, szóval, kiáltással,/ szelídek, kézre jűnek - írta a költő. Madárszeretetének fölidézéséért a 2012. február 11-én, 12-én 13-án és 14-én - szombaton, vasárnap, hétfőn és kedden - sorra kerülő zenés irodalmi esteknek azokat a Balassi-verseket célszerű megjeleníteni, amelyekben Balassi a madarakat hívja segítségül mondanivalójának színes ábrázolásához. Mint írta: „Mely keserven kiált fülemile, fiát hogyha elszedi pásztor, Röpes ide-s-tova, kesereg csattogva bánattal szegény akkor”… Ebben az évben is lehet a Balassi-emlékkarddal kitüntetett költők alkotásaiból válogatni, köztük a külföldi műfordítók alkotásaiból is.
A pályázat a rendezvény tervét kell, hogy tartalmazza, legföljebb 60 gépelt soros leírásban. Célszerű felsorolni a szereplők nevét, vázolni a rendezvény irodalmi anyagát.

A pályázat különösen ajánlott a természetvédő szervezeteknek, a madarakat óvó civil egyesületeknek, valamint az iskoláknak. Miként a poéta lefestette: „Hajnalban szépülnek fák, virágok, füvek,/ harmaton hogy nap felkél,/ Cseng szép madárszózat…”

Kiváltképp örömmel látják a kiírók a határon túli közösségek pályázatát: Lévától Nándorfehérvárig, Bukaresttől Bécsig. Ugyancsak bizakodással várja a kuratórium az Európa távolabbi részein lakó, és a tengerentúli magyar közösségek pályaművét. Újraalkothatják az élményt: „Az én búsult lelkem én nyavalyás testemben/ Té-tova bujdosik, mint madár a szélvészben…” Keresztény közösségek pályaműve is örömöt kelt: „az madarak is különb-különb szókkal,/ Örökké az Urat áldják hangossággal!”
A fesztiválrendezvényeknek egy közös mozzanatuk van: a 2012-ben Balassi-karddal kitüntetett magyar poéta és külföldi műfordító megnevezése a közönség előtt. Boros rendezvényeken az első koccintás ezen irodalmárok egészségére történik. A kitüntetettek nevét E-levélben kapja meg valamennyi pályázó előzetesen. A rendezvény többi része szabadon alakítható: a pályázók ötletei, elképzelései szerint áll össze. Felhasználhatják a poéta verssorait: „Te, szép fülemile, zöld ágak közibe/ mondod el énekedet…”
A pályaművet 2011. december 29-éig kell a balassi@balassi.eu címre eljuttatni. A legjobbnak talált három rendezvénytervet a www.balassi.eu honlap bemutatja a világhálón, emellett a szervezők és családtagjaik meghívóleveket kapnak a Bálint napi Balassi-fesztivál központi rendezvényére, a Balassi Bálint-emlékkard XVI. alkalommal történő átadására.
Az utazás és a Budapesten tartózkodás költségeit maguk a pályázók viselik, ehhez támogatást nem kapnak; a rendezvényen – amelyen ez a pályázat nem kerül szóba – a közönség soraiban foglalnak helyet. A kardátadás után találkozhatnak kiemelkedő magyar irodalmárokkal, zeneművészekkel, alkotó értelmiségiekkel.

 

Vitézek, mi lehet ez széles föld felett

szebb dolog az végeknél?

Holott kikeletkor az sok szép madár szól

 

 

VII. Balassi-kard borseregszemle*                

A VI. Bálint napi Balassi-fesztivál


      

   

   Salföldi Balassi Bálint nap, szervező: Somogyi Győző

Képek: Somogyi Márton

 

Kecskeméti Bálint napi megemlékezés, szervező: Bíró Mária

Képek: Kunsági Női Borrend

 

 

  

Balassi-tisztelgés Sárospatakon, a költő házasságkötésének városában: „a Bodrog parti Patakon”


Kép: Darmos István

 

 

"Borívóknak való"- Balassi Bálint-emléknaphoz kötött irodalmi rendezvényre került sor február 14-én az Ungvári Váralja Kávéházban a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (MÉKK) és a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (KMMI, www.kmmi.org.ua) szervezésében.

 

 


A székesfehérvári Magyar Királyi Kardforgatók Rendje - Honvéd Szondi György SE ismét megtartotta Balassi emlékestjét.  Ez évben a Szent István Művelődési Ház Szent László termében idéztük fel a katonaköltő írásait és tetteit.Három vers hangzott el az idén is, valamint bemutattunk egy törökkori jelenetet Fordul a kocka címmel. Ha a nagy példakép alátekintett mennybéli pihenőhelyéről örömmel láthatta, szép célokért Székesfehérváron még mindig szikrát vet a szablya! Szervező: Vidermann Csaba

 

 

  

Szentendrén az óvónők Filibili népdalköre a Polgármesteri Hivatalban rendezett Balassi-estet. Népdalok, zsoltárok, szavalatok idézték fel az örök európai értékeket. Szervező: Lázár Enikő

Borivóknak való - Ungvárt

2011. február 14., 16.00 óra Helyszín: Ungvár    (közép-európai idő) Kreatív alkotók, művészek klubjának (KAMK) V. összejövetele az ungvári Váralja múzeum-kávéházban. „Borivóknak való…”– Balassi Bálint emléknap. Vendégeink: Vári Fábián László költő, a Balassi Bálint Emlékkard kitüntetettje: vitézi, végvári költészet (katonadalok, bordalok) a reneszánsz korban, v. Zubánics László történész Balassi Bálint koráról és vidékünkhöz köthető kapcsolatáról. A meghívott költők felolvasó délutánja. Moderátorok: Csordás László, Dupka György


Felvidékiek Szegeden – Balassit idézve

Szegeden, Bálint napján – 2011. február 14-én, hétfőn – a Milleniumi Kávézóban az „Ötágú Síp” Művelődési Egyesület emlékezett Balassi Bálintra és gondolt a felvidéki magyarságra. A Balassi szülőföldjén élő magyarság jelenéről Petheő Attila, a Csemadok Komáromi Területi Választmányának elnöke beszélt a száz fős közönség előtt.
Petheő Attila elmondta, hogy a felvidéki magyarság ma is - ugyanúgy, mint Balassi idejében - harcot folytat a létéért. Az idei év legfontosabb feladataként a népszámlálásra való felkészülést emelte ki Petheő a köszöntőjében. Az emlékműsort a Dugonics András Piarista Gimnázium Népi Kamaraműhelye és szavalói valamint a Mentés Másként Trió adta. A kultúrműsor végén a megjelentek a búcsi Karkó Pincészet borait kóstolhatták. A rendezvény vendége volt Samu Beáta, Gúta város alpolgármestere és Zakar Péter a Csongrád Megyei Közgyűlés alelnöke is.

A rendezvény fő szervezője Szeged egyik legkiválóbb civil aktivistája, Horváth István Károlyné volt, aki előző este a Dómban tartott IV. Balassi-misén Balassi-emlékérmet vett át a Reneszánsz Emléktestülettől. A misén – amelyet Kiss-Rigó László megyés püspök celebrált – hagyományosan a Misztrál együttes énekelte Balassi istenes verseit, a budapesti-nagymarosi zenekart két szegedi kórus egészítette ki.

(felvidek.ma és preshaz.eu)UNIÓS ELNÖKSÉGI RENDEZVÉNY
          
http://www.eu2011.hu/hu/esemeny/balassi-kard

 Hazánk uniós elnökségéhez kapcsolódó rendezvény a nemzetközi

irodalmi díj, a Balassi Bálint-emlékkard idei átadása. A ceremónia Bálint

napján, február 14-én Budán kerül sorra. A két kitüntetett az idén két

európai irodalmi nagyság: Tamás Menyhért költő és a bolgár

Ivan Canev műfordító.

A díjátadáskor zenei ősbemutatót tart a Kaláka együttes. A zenekar a

Balassi Bálint-emlékkarddal 1999-ben kitüntetett Nagy Gáspár versét,

a Balassi alakját fölidéző Esztergomi apokrif című verset zenésítette

meg. Herendi Balassi-szobrot és Balassi-kard Furmint csúcsbort is

kapnak a kitüntetettek a kard és a merített papírból készült oklevél

mellett.

 

Vasvár

Nagy Gáspár Kulturális Központ

Balassi hangverseny

Szervező: Gyergye Rezső igazgató

 

Szeged

Balassi-mise a Dómban

Celebrálta: Kiss-Rigó László megyés püspök

 

V. Bálint napi Balassi-fesztivál 2010

Salföld: Balassi Bálint nap; szervező: Somogyi Győző

Művészetek Háza Gödöllő és a Királyi Kastély Gödöllő

közös rendezvénye Kép: Biszkup Miklós (Minden jog fenntartva)

Kassa: Balassi Bálint-est; szervező: Kassai Polgári Klub


Székesfehérvár: Balassi-emléknap; szervező: Vidermann Csaba

Kecskemét: Malomközpont, Balassi-est; szervező: Bíró Mária

Szentendre: Bálint nap; szervező: Lázár Enikő és Papp Kornélia

A IV. Bálint napi Balassi-fesztivál

Salföldi Balassi-nap

Az jó szerecsen lovak alattok ugrálnak…

Művelődési huszárcsíny Madridban


Orosz Cecília és Karácsony Katalin

Mintegy hetvenen idézték fel az európai költőóriást. Spanyolok, magyarok, franciák, flamandok, vallonok, argentinok

SZEGED

Balassi irodalmi est

Fiatal spanyol és magyar közönséggel.

Balassi lebilincselő életútjának
ismertetése adja a műsor vázát

(természetesen spanyol nyelven is).

Szervező: HORVÁTH AMBRUS és NÁDUDVARI PÉTER

A III. Bálint napi Balassi-fesztivál

Lányok és fiúk Várpalotán

Lányok Gödöllőn

A Balassi-plakát a híres székelyudvarhelyi könyvtár falán


Fiatal és egészen fiatal Balassi-barátok Vácon

Csorna: „Jó borokkal töltett aranyos pohárok járjanak mi közöttünk”A nemesi kultúra hívei: a Magyar Királyi Kardforgatók Rendje Székesfehérváron

Nemzedékek együtt – mint Balassi írta – „a Bodrog parti Patakon”

Gyöngyös: ízes borok és beszélgetések

Az első alkalommal megrendezett gyöngyösi Balassi-est szép számú
közönséggel, sokszínű produkciókkal zajlott le a Tiszti klub kávéházi
hangulatot idéző dísztermében. A költő életútját és életművét összefoglaló, ritkán hallható, olykor pikáns történetekkel fűszerezett narráció, szavalatok, zeneszámok mellett az asztalokon bor és pogácsa is várta a Nagyérdeműt. Az estet a szereplők és a közönség jóízű beszélgetésekkel, jóízű borok fogyasztásával folytatta.

A városi televízió beszámolt a rendezvényről. A linkre kattintva elindul a videó lejátszása.http://www.youtube.com/watch?v=WgDYi89cnJE

http://www.youtube.com/watch?v=pl3lgYRmXQgNádudvari Péter

Budapest: I. Balassi-serleg

baranta szabadvívó verseny

 

Molnár Pál kezdeményezésére február 14-én Balassi emléknapot szerveztek Bálint nap alkalmából szerte a világban. A budapesti Zrínyi Baranta csatlakozott a nyolc országban zajló rendezvénysorozathoz és első alkalommal hirdette meg a nyílt Balassi Baranta szabadvívó versenyt. A Jász utcai harcművészeti centrumban három ország barantázói és hagyományőrzői csaptak össze. A verseny eredménye beleszámít a 11 versenyt magába foglaló magyar kupasorozatba is. A kiváló hangulatú versenyen az alábbi eredmények születtek:

A 32-es főtábla eredményei

1. Bara István         Gyergyószentmiklós          1000 p

2. Benis Miklós      Solymár                              900 p

3. Kopecsni Gábor  Dunaszerdahely                 800 p

4. Mizera József     Dunaszerdahely                   700 p

5. Székely Csaba    Gyergyószentmiklós            650 p

6. Kovács István    Pilis                                     600 p

7. Koska György    Rákoscsaba                        550 p

8. Szokol Károly    Székesfehérvár                    500 p

 

9. Juhász Tamás Budapest                                  400 p

    Hódi András  Szombathely                             400 p

    Bányai Ferenc Egerág                                     400 p

Lisszabon

Ernesto Rodrigues portugál költő, műfordító, a Balassi kard birtokosa, a Lisszaboni Magyar Nagykövetséggel együttműködve magyar  irodalmi kiállítással és előadással emlékezett meg az idei Balassi évfordulóról.

 

Művészeti szenzáció: Balassi-mise

Az európai kulturális élet izgalmas újítása: Balassi-miséhez ad zenei hátteret a Misztrál együttes és Kobzos Kiss Tamás Tinódi-lantos énekművész a Bálint nap előestéjén Budapesten.
A civil Magyarország az államtól függetlenül is fényezi a reneszánsz évet: Hunyadi Mátyás királlyá választásának 550. jubileumát. A Misztrál egy korábbi ünnepi esztendőre, Balassi születésének 450. évfordulójára adta ki a Mezőn széllel járók című nagylemezt, az anyagban néhány istenes verssel. A mostani misén elsősorban ezek az istenes versek csendülnek fel, ám Kobzos Kiss Tamás felkérése azt sejteti, hogy meglepetéssel is készül a különleges istentiszteletre az együttes.

A reneszánsz költő strófáit a Bálint nap előestéjén, február 13-án, szerdán Zuglóban, a Kassai téri Szentlélek templomban a Balassiért és a Bálintokért felajánlott mise keretében mutatják be a muzsikusok. Az este fél 7-kor kezdődő istentiszteletre a fiatalos szellemiségű, európai értékrendű, a reneszánsz irodalmi, zenei, művészeti kincseket szerető embereket várják a szervezők.

Bálint napi Balassi-fesztivál

SalföldTavaszváró európai borünnep

Vitézek közt ülvén kedvem ellen sincsen jó borral teli pohár – írta a költő. Nem véletlen, hogy a Közép-Európában a bor idénye a Bálint napi Balassi-fesztiváltól, február 14-étől Szent Márton napjáig, november 11-éig tart. Az utóbbi esztendőkben Magyarországon nemcsak a borbarátok, hanem az irodalmi hagyomány elevenen tartói is fölidézik az európai költőóriást. A nagyváradi Kiss Stúdió Színháztól a szegedi Ötágú Síp Kulturális Egyesületen, a mezőzombori Balassi Kóruson át az esztergomi Féja Géza Közösségi Házig számos művészeti, szellemi műhely rendezi meg derűs Balassi-ünnepségét ezen a napon. Az elit gimnáziumokban a Balassi versvár magasában mutatják be versmondói képességüket a diákok. A Magyar Régizenei Társaság énekesei régi és újonnan szerzett dallamokkal adják elő a Balassi-strófákat.

A fesztivál központi rendezvénye az európai irodalmi díj,

a Balassi Bálint-emlékkard átadása a budai Gellért szállóban.

A Bálint nap a magyar virágkertészek ünnepe is: az ő munkájukat és tudásukat nagyra becsülő honfitársak ezen a nagyon kifejezetten ügyelnek arra, hogy hazai – azaz sokáig frissen maradó – virággal köszöntsék szeretteiket.

Az európai színvonal elérését célul kitűző – vagy már megvalósító – vendéglátóhelyek a borhagyományt az irodalommal házasítják e nap estéjén, fölidézve Balassit: Jó borokkal töltett aranyos pohárok járjanak mi közöttünk…

A Bálint napi Balassi-fesztiválra

ajánlott versek

[TIZENKETTŐDIK]
DECIMA SECUNDA
EJUSDEM GENERIS

az nótája Lucretia énekének

1
Széllyel tündökleni nem látd-é ez földet
       gyönyörű virágokkal?
Mezők illatoznak jó szagú rózsákkal,
       sokszínű violákkal,
Berkek, hegyek, völgyek mindenütt zöngenek
       sokféle madárszókkal.

2
Új rózsakoszorós kegyesek és szüzek
       ifiakkal táncolnak,
Jószavú gyermekek vígan énekelnek,
       mindenek vígan laknak,
Mind menny, föld és vizek, látd-é, úgy tetszenek,
       mintha megújulnának.

3
Sőt még Cupido is mostan feltörlötte
       homlokán szőke haját,
Gyönge szárnyacskáján té-tova, mint angyal
       röpül, víg kedvet mutat,
Szerelmes táncokban kinek-kinek adván
       kezére szép mátkáját.

4
Azért ne bánkódjál, én jó vitéz társom,
       ürülj minden gondoktól,
Eléggé hordoztuk heában az sok bút,
       légyen már tőlünk távol,
Mostan igyunk, lakjunk, vigadjunk, táncoljunk,
       távozzunk bánatunktul!

5
Nemde valakiért aggasztaljuk volt mi
       inkább ifjú éltünket,
Kiből, azt sem tudjuk, hol és mely órában
       kiszólítnak bennünket?
Kivel mit gondoljunk? Ha Isten jó urunk,
       ő mindennel jól tehet.

6
Aggasztaló bánat, búszerző szerelem
       távol légyen mitőlünk,
Jó borokkal töltett aranyos pohárok
       járjanak miközöttünk,

Mert ez napot Isten örvendetességre
       serkengeti fel nékünk!

7
Marullus poéta azt deákul írta,
       ím, én penig magyarul,
Jó lovam mellett való füven létemben
       fordítám meg deákbúl,
Mikor vígan laknám vitéz szolgáimmal,
       távozván bánatimtúl.

TIZENEGYEDIK
BORIVÓKNAK VALÓ
IN LAUDEM VERNI TEMPORIS

az "Fejemet nincsen már" nótájára

1
Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje,
Mindent egészséggel látogató ege,
Hosszú úton járókot könnyebbítő szele!

2
Te nyitod rózsákot meg illatozásra,
Néma fülemile torkát kiáltásra,
Fákot is te öltöztetsz sokszínű ruhákba.

3
Néked virágoznak bokrok, szép violák,
Folyó vizek, kutak csak néked tisztulnak,
Az jó hamar lovak is csak benned vigadnak.

4
Mert fáradság után füremedt tagokat
Szép harmatos fűvel hizlalod azokat,
Új erővel építvén űzéshez inokat.

5
Sőt még az végbeli jó vitéz katonák,
Az szép szagú mezőt kik széllyel béjárják,
Most azok is vigadnak, s az időt múlatják.

6
Ki szép füvön lévén bánik jó lovával,
Ki vígan lakozik vitéz barátjával,
Ki penig véres fegyvert tisztíttat csiszárral.

7
Újul még az föld is mindenütt tetőled,
Tisztul homályából az ég is tevéled,
Minden teremtett állat megindul tebenned.

8
Ily jó időt érvén Isten kegyelmébül,
Dicsérjük szent nevét fejenkint jó szűbül,
Igyunk, lakjunk egymással vígan, szeretetbül!

TIZENNYOLCADIK
KIBEN ÖRÜL, HOGY MEGSZABADULT AZ SZERELEMTŐL

azon nótára

1
Szabadsága vagyon már én szegény fejemnek,
Szerelemtől nincsen bántása én szívemnek,
Vagyok békességes, én elmém már csendes,
       nincs gyötrelme lelkemnek.

2
Megszabadult rabhoz hasonló állapotom,
Mint szinte annak, nékem sem volt szabadságom;
Én nagy szerelmemben, mint gonosz tömlecben,
       éjjel-nappal volt gondom.

3
Szabadon örülök minden múlatságoknak,
Búsultát sem gyakran látják vidám orcámnak,
Azért, mert köteles nem vagyok szerelmes
       senki ékes voltának.

4
Örülök, röpülök, nemkülönben, mint karul,
Kinek sárga lába lábszíjakbúl szabadul,
Nem kesereg lelkem, mert megmenekedtem
       szerelem békójábúl.

5
Kell immár énnékem csak jó ló, hamar agár,
Ifjak társasága, éles szablya, jó madár,
Vitézek közt ülvén kedvem ellen sincsen
       jó borral teli pohár.

6
Kegyesek, szép szüzek, reám bár úgy nézzenek,
Valamint akarják, azzal mind egyet érnek;
Mert sem szerelmekkel, sem gonosz kedvekkel
       többé vízre nem visznek.

7
Vehetnek ifiak, vének példát énrólam,
Én nagy szerelmemben mennyi nyavalyát láttam;
Néha mint örültem, néha kesergettem,
       mint nyughatatlankodtam.

8
Ója, en a tanács, szerelemtől meg magát
Minden, ki kívánja életének nyugalmát,
Mert ki azt követi, higgyed, kínját érzi,
       vészi gonosz jutalmát.

9
Szerzém ez nyolc verset víg és szabad elmével,
Gyűlésben indulván jó ruhás legényekkel,
Hozzám hasonlókkal, vitéz ifiakkal,
       nem kehegő vénekkel.

HATVANODIK
BÉCSI ZSUZSÁNNÁRÓL S ANNA-MÁRIÁRÓL SZERZETTE

az "Doklei sem se divicicom bila"nótájára,
vagy amaz lengyel nótára: "A pod liesem"

1
Az Zsuzsánna egy szép német leán,
Bécsben lakik Tífingráb utcáján,
Piros rózsa tündöklik orcáján,
Szép kaláris tetszik az ajakán,
Kit sok vitéz kíván
Szép voltát csudálván,
De csak heában szeretik sokan.

2
Vagyon ennek egy szép atyjafia,
Kinek neve víg Anna-Mária,
Sok jó úrfi csak azt síja-ríja,
Mert mint nénje, szép, s nincs semmi híja:
Arany színű haja,
Mint egy gyöngy az foga,
Tiszta mézzel foly ő édes szava.

3
Egy társommal midőn én ballagnék,
Szerencsére reájok találék,
Rájok nézve ottan felgerjedék,
Jó társom is szerelemben esék.

Ők ottan éleszték,
Kedveket jelenték,
Vélek azért mi megesmérkedénk.

4
Kezet fogván egymással azontúl,
Házban lépénk mindnyájan utcárúl,
S mint az méhek szegfű szép virágrúl,
Mézet szedénk egymás ajakárúl;
Minden bánatunktúl
Ott mi esénk távul,
Hogy szerelmet nyerheténk egymástúl.

5
Többet szólnom dolgunkról nem szükség,
Elég, hogy megvolt minden édesség,
Ölelgetés, csók, tánc, gyönyörűség,
Ékes beszéd, tréfálás, nevetség,
Ki ugyan nem elég
Bús szívemnek, mert ég,
De versemben itt légyen immár vég.

6
Kurta oktáván a sovány böjtben,
Pozsony városából kimentemben
Szerzém ezeket ilyen versekben
Táncnótára egy kisded énekben,
Az másfélezerben
És nyolcvankilencben,
Hogy bécsi virág juta eszemben.

TIZEDIK
KIT EGY CITERÁS LENGYEL LEÁNYRÓL SZERZETT

1
Szít Zsuzsánna tüzet szívemben magára,
Cupidóval űzet szerelme dolgára,
Mert kis szája, szép orcája, mint pünkösdi új rózsa,
Fényes haja nap csillaga vagy sárarany sárgája,
Vékony derekacskája.

2
Mutat mennyei fént kegyes szemével,
Piros angyali szént szerelmes szenével
Ha hozzá int, vígan tekint, szívemben örömet hint,
De ha megint úgy néz, amint kit gyűlöl szíve szerint,
Ottan érzek súlyos kínt.

3
Kegyes ábrázatja én aránzó célom,
Citeraszózatja búm rontó acélom,
Venus fattya lelkem hatja, ha szózatját hallhatja,
S ha láthatja, nincs bánatja, búját mind elmúlatja,
Hogy jó kedvét mutatja.

4
Kártyát játszván velem, vet szívet tromfomra,
Kit az bölcs szerelem így magyaráz jómra,
Mondván: Ne félj, sőt vígan élj, mert tiéd az szép személy,
Veres levél tromfodra kél, csak azért, hogy jót reménlj,
Semmi gonoszt te ne vélj!

5
Mert már néked adta nagy szerelmű szívét,
Viszont nála hadta szívedet, ő színét,
Így tőled vett szíven szívet, kit tart mint drágakövet;
Örül s nevet, s vígan követ téged, mert lát víg kedvet,
Kit régen eszében vett.

6
Így volt akaratja, hogy megnyilatkozzék,
Vagy immár barátja, ne félj, hogy változzék.
Megemlítsen és segítsen, gyakran örömmel hintsen,
S rád tekintsen s ne felejtsen, kinél több jód már nincsen,
S kit nem adnál sok kincsen.

7
Lengyel szép Zsuzsánna vervén citeráját
És mondván utána gyönyörű nótáját:
Eszem vesztve, eltévesztve, szerelmében sillyesztve,
Felgerjesztve és ébresztve, szívemet elrekesztve,
Belső tűzzel emésztve.

ÖTVENEGYEDIK
HOGY NYERTE EL JULIA A CUPIDO NYILÁT, ÍJÁT
S HOL VISELI, AZT ÍRJA MEG, KÖNYÖRÖGVÉN
AZ VÉGÉBEN ITT IS AZ JULIÁNAK

az "Magam gondolván" nótájára

1
Áldott Julia kiballagtába
       Cupidót találá,
Ki mérges nyíllal, szörnyű halállal
       veszteni akarta,
Látván szép színét, elveté íjét
       s ugyan elámula.

2
Kivel csak szívet és mesterséget
       Juliának áda,
Mert szép szemétől hogy ő igen fél,
       rajta nyilván látta,
Nagy szerelemmel villámó szemét
       azért rá fordítá.

3
Rettene ottan Cupido, s onnan
       mindjárt elfutamék,
Futtában íja, nyila, puzdrája
       őróla leesék,
Kiért féltébe csak meg sem tére,
       minden ott hagyaték.

4
Kit hogy megláta kegyes Julia,
       a földről felvevé,
Nyilat puzdrába, zsinórt íjába
       egyengeté, veté,
S ottan felköté, kivel erősbbé
       szép személyét tevé.

5
Azért már nála mind íja, nyila
       Cupidónak vagyon,
Szemében nyila, afelett íja
       vonva haragoson,
Kivel szívemet, mint célül tett jelt
       lövi, hogy kínt valljon.

6
Sokakat sebhet, de csak éngemet
       gyakran inkább talál,
Mert énnálamnál, mint egy nagy célnál,
       közölb senki nem áll,
S ez oka, hogy én több sebet tűrvén,
       több kínt vallok másnál.

7
Venus módjára, mikor akarja,
       nékiket vigasztal,
Nékiknek penig ád csak szörnyű kínt
       nyughatatlansággal,
Mint hogy éngem is veszt, noha mégis
       tűrök igazsággal.

8
Nagy bánatomat, sok fájdalmamat
       már mint orvosoljam,
Nagy szerelmemnek, szenvedésemnek
       én mi hasznát várjam,
Ha az keserget, kit lelkem szeret,
       s kell hogy kínját valljam?

9
Akik szeretnek, gyakran szíveket
       éjjel vigasztalják,
Mert titkon akkor kedvekre sokszor
       ők azokat látják,
Kiktől javokot, boldogságokot
       reménlik és várják.

10
Nékem peniglen éjjel is lelkem
       keservesen óhít,
Szívembéli tűz ágyamból felűz,
       házad felé indít,
Utcádon járok, reád vigyázok,
       de szemem nem saldít.

11
Azonban az nap ismét feltámad
       újobb gyötrelmemre,
Hogy nem szólhatok, mégis csak írok,
       de leveleimre
Csak választ sem téssz, sőt reám sem nézsz,
       mint egy elvetettre.

12
Mind ennyi sok bút, szegény nyomorult,
       én honnan érdemlek,
Te háládatlan, a te lángodban,
       ha tudod, mint égek?
Szerelmes lelkem, tégy már jól vélem,
       szolgállak, míg élek!

NEGYEDIK
KIBEN AZ CÉLIA FEREDÉSÉNEK MÓDJÁT ÍRJA MEG,
ANNAK FELETTE PENIG TERMETÉRŐL, MAGA VISELÉSÉRŐL
ÉS SZÉPSÉGÉRŐL IS SZÓL

1
Csudálván egy ferdőt, ki felette nagy gőzt
       magában eresztene,
Ferdős okát mondja: Ez - úgymond - nem csuda,
       mert Célia ül benne,
Kinek mezítelen testére szerelem
       gerjedvén, füsti menne.

2
Mint az kevély páva verőfényen hogyha
       kiterjeszti sátorát,
Mint égen szivárván sok színben horgadván
       jelent esőre órát,
Célia oly frissen, újforma sok színben
       mégyen táncban szaporát.

3
Mint nap szép homállyal fejér felhő által
       verőfényét terjeszti,
Oly gyenge világgal vékony fátyol által
       haja színét ereszti
Célia béfedvén, s mellyén tündökölvén
       drága gyémántkereszti.

4
Támadtakor napnak, mint holdnak, csillagnak
       hogy enyészik világa,
Úgy menyek-szüzeknek, mint az szép füveknek,
       vész szépsége virága,
Mihent közikben kél Célia, azkinél
       égnek nincs szebb csillaga.

Énekelt Balassi-versek lemezei

Kecskés együttes

Vagantes együttes

Misztrál együttes

Musica Historica együttes

és Kobzos Kiss Tamás Tinódi-lantos énekes

Utolsó szavairól költöttette a Balassi Bálint-emlékkarddal 1999-ben kitüntetett Nagy Gáspár a leghíresebb Balassi-versét:

Esztergom a XVI. században

Esztergomi apokrif

Dobokai Sándor Györgytől, Balassi gyóntatópapjától származik az első hiteles leírás a költő haláltusájáról. Utolsó szavai így hangzottak: "Tuus miles fui Domine. Tua castra secutus sum." (" A Te katonád voltam, Uram. A Te seregedben szolgáltam.") Az értékes dokumentum a Pannonhalmi Apátság Főkönyvtárában található. De Dobokai Sándor György évek múltán, emlékezetből, hogy a költőt megidézhesse hallgatóságának, így rakosgatta össze szavait.

Tusakodván bévül
       én igaz Istenem
              soha nem is másokkal
hajolj Te most fölém
       egekből leszálló
              minden angyalaiddal.

Szívem humuszába
       legszebb hónapodat
              virágostul borítsad
sebemnek üszökét
       lázam futosását
              erősen csillapítsad.

Hűsítő kedvével
       csobogó nagy vized
              testemet ha megfolyná
Danubius forrás
       szikkadt nyelvem tövét
              élesztené olyanná

mivel Téged Uram
       végcsatám porondján
              híven dicsérhetnélek:
katonád voltam itt

angyalid kürtszaván
 
              táborodba megtérek.

(Lejegyezvén az Úr 1994. esztendejében)

Balassi borvacsora

Istenhozta bor:   Koczor Kálmán féle Rosé Allegro:
Kékfrankos–Merlot–Zweigelt minőségi száraz rosébor. Könnyű, gyümölcsös, szamócás illatú üdítő rosébor, friss, ropogós savakkal. Eszményi 8–10 ºC-on.

Konyári Loliense Fehér 2006

Egyharmad rész Chardonnay, kétharmad rész Sauvignon Blanc, és érintésnyi Olaszrizling házasításából készült száraz, zamatos fehérbor. Grapefruitra emlékeztető íz, élénk savak mellett fogyaszthatóbbá teszi.

Tojáslepény sonkával

Tojás, só, sonka, tejszín, disznózsír.

A finomra vágott sonkát tedd a sercegő disznózsírba. Erre öntsd az enyhén sós, finomra habart tojást. Villával tekerd össze, majd pirulásig hagyd tűzön, ám közepe lágy maradjon. Borítsd a tálra.

 Szende Gábor féle 2006-os Portugieser:

A 2008. évre választott Balassi-kard Kékoportó

Füstölt marhanyelv

A füstölt marhanyelvet bő vízben fél óráig főzd. Öntsd le a vizet, majd új vízben főzd puhulásig. Bőrét hámozd le, szeleteld föl, lencsepürével tálald.

 Dula Bence féle Egri hegybíró bora Bikavér.

A 2007. évi Balassi-kard Bikavér

Bácskai sertésborda

Sertéskaraj, disznózsír, hagyma, füstölt szalonna, füstölt kolbász, pirospaprika, köménymag, zöldpaprika, paradicsom, fokhagyma, liszt, só.

A karajból szelj bordákat. Enyhén verd, sózd, lisztezd, süsd halványra őket. Lábasba helyezd.

Finomra vágott hagymát a fennmaradt disznózsírban piríts. Szórd rá a paprikát, a zúzott fokhagymát és az őrölt köménymagot. Keverd össze, öntsd rá a paradicsompürét, és kevés vízben két percig forrald. Ezt a pörköltet öntsd rá a bordákra, s lassan félig puhára párold. Töltsd rá a vágott kolbászt, zöldpaprikát és paradicsomot. Öntsd vízzel színig, s óvatos sózással puhára párold.

Tarhonyával tálald.

 Tóth Sándor féle Főbor.

A 2006. évi Balassi-kard Főbor

Alma köntösben

Vajastészta, alma, baracklekvár, tojás, porcukor, fahéj.

Félujjnyira nyújtsd a vajastésztát. A reszelt almából, porcukorból, fahéjból, lekvárból kevert töltelékkel töltsd meg a négyzetekre vágott tészta közepét. A sarkakat felül csukd – ujjaddal lapítsd – össze, fölül kend meg tojással. Ezt süsd meg!

Jánosáldás:  Szeremley Huba féle Zeus.

A 2006-os Concours Mondial borversenyen Nagy Arany érmet kapott 2005-ös badacsonyi borkülönlegesség.

Szellemi

kulturális

örökség

 

 

Magyar irodalomkedvelők, európai műfordítók, a borkultúra hívei, a lovak, a természet, a verseny szerelmesei, az istenes költészet hívei, a zene, a tánc kedvelői ünneplik a költőt, a költészetet.

 

Immár európai hagyomány 1997 óta február 14-én, Budán a Balassi Bálint-emlékkard átadása egy élvonalbeli magyar költőnek, és egy neves külföldi - idegen anyanyelvű - műfordítónak.


Kap a két kitüntetett költő herendi Balassi-szobrot, az előző évi Balassi-kard borseregszemlén kiválasztott csúcsbort. Sor kerül egy zenei ősbemutatóra, amelyen egy Balassihoz kapcsolódó zeneszerzeményt mutatnak be neves előadók. Díszoklevelet kapnak a kitüntetettek, és átveszik a Balassi Bálint-emlékkardot: a kortárs mester által a XVI. századi végvári fegyver mintájára kovácsolt szablyát. Az eseményhez országszerte a Bálint napi Balassi-fesztivál kapcsolódik.


Az eddig hatszor megrendezett fesztivál az európai életérzés ünnepe is lett.

 

 

 BALASSI BÁLINT-EMLÉKKARD® ● MOLNÁR PÁL