Balassi Kard Művészeti Alapítvány

1053 Budapest, Károlyi utca 17.

 

Molnár Pál a díj alapítója

Molnár Pál, a díj alapítója,
a Balassi Kard Művészeti Alapítvány elnöke

 

image011(1)Makovecz Imre †

image035Lőcsei Gabriella

 

image037 Rubovszky András

 

image038Zelnik József

 

Az emlékkard átadásán fölléptek többek között

 1997. Végh Péter

1998. Raksányi Gellért

1999. Sinkovits Imre

2000. Sinkovits-Vitay András

2001. Császár Angela, Lantos Szabó István

2002. Schramek Géza

2003. Kobzos Kiss Tamás, Kuncz László

2004. Dinnyés József

2005. A Misztrál együttes

2006. A pesti Balassi Gimnázium kórusa, karnagy: Bartal Lajos

2007. A Tabulatúra együttes, Lőte Attila

2008. Szarka Gyula (Ghymes), Csörsz Rumen István

2009. Balassa Sándor, ősbemutató. Az esztergomi Balassa Kórus, karnagy: Reményi Károly

2010. St. Martin, ősbeutató. A Hangraforgó együttes

2011. A Kaláka együttes, ősbemutató. A Fagyöngy együttes. Szent Felicián kórus

2012. Misztrál együttes, ősbemutató. Vékey Mariann énekkara: Törökbálinti Cantabile Kórus.

2013. MR Énekkar, karnagy: Somos Csaba. Blaskó Péter, Kevin Massin, Pál Péter. Ősbemutató: Koltay Gergely–Utassy József: Ad notam Balassi Bálint

2014. Törökbálinti Cantabile Kórus, karnagy: Vékey Mariann. Ősbemutató: Kercza Asztrik zeneműve, szólóénekes: György Levente

2015. Törökbálinti Cantabile Kórus, karnagy: Vékey Mariann. Ősbemutató: Bánkövi Gyula kórusműve. 

2016. Törökbálinti Cantabile Kórus, karnagy: Vékey Mariann. Ősbemutató: Balassi Bálint 65. verse, Misztrál együttes, zeneszerző Török Máté. Szavaló: Kubik Anna Kossuth-díjas színművész.

 

 

 

 

 

A kardot átnyújtó egyházi személyek

Ladocsi Gáspár katolikus tábori püspök

(Kép: Új Ember, 2002)

Szabó Géza katolikus tábori püspök

(Kép: Gondola, 2006)

Lackner Pál evangélikus tábori püspök

(Kép: Gondola, 2007)

Ternyák Csaba egri érsek

Kiss-Rigó László megyés püspök 2008-tól

A testület első elnöke, Makovecz Imre építész tavaly szeptemberben elhunyt, helyére kellett új vezetőt választani – indokolta a szavazást az MTI-nek Molnár Pál, a kuratórium titkára.
A kuratóriumnak a magyar irodalmárok mellett tíz külföldi műfordító is tagja, így az új elnökre ők is szavazhattak. Ezt elektronikus levélben tették meg, és Mongóliától az Egyesült Államokig egyetértés alakult ki az elnök személyét illetően.
Ennek alapján Budapesten elnöknek választották Buda Ferenc Kossuth-díjas és Balassi emlékkard-díjas költőt. Bálint napján, február 14-én tizenhatodik alkalommal nyújtják át a Balassi-emlékkardot egy magyar költőnek, tizenegyedik alkalommal egy külföldi műfordítónak, s ekkor a magyar költőről a laudációt a testület új elnöke, Buda Ferenc mondja – tette hozzá Molnár Pál.

 

Elhunyt a Balassi-kard kuratóriumi elnöke

Makovecz Imre 2007-ben átnyújtja a Balassi-kardot Csokits Jánosnak

Kép: MTI – Honéczy Barnabás

A Makovecz Imre életében készült utolsó interjú:

http://www.mr1-kossuth.hu/hirek/kultura/makovecz.html

Ég és Föld kapcsolatát építette

Neve után fölösleges volt odaírni, hogy építész. A 76. évében testben eltávozó, lélekben azonban velünk maradó Makovecz Imre jól ismert intézménye volt és maradt a teljes Magyarföldnek, nemcsak Kismartontól Istensegítsig, Zsolnától Újvidékig, hanem Melbourne-t”ol Helsinkiig, New Yorktól Buenos Airesig. Azaz mindenhol, ahol magyarok élnek, számon tartották, számoltak vele szervezőként, közéleti emberként, kultúrférfiúként. Épületei, amelyek híressé tették, üzenetek is. Európaiságról, magyarságról, valódi kereszténységről sejtetnek meg titkokat.

Templomok Pakstól Siófokon, Sepsiszentgyörgyön, Százhalombattán át Csíkszeredáig, művelődési házak Jászkiséren át Sárospatakig, továbbá színház Makón, Lendván, versenyuszoda Egerben, auditórium a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, tornyok, hidak, iskolák szerte Európában. Híven és fájdalmasan jellemzi a munkásságot, hogy a magyarok fővárosában, Budapesten – a Kecske utcai Makona székházon kívül – egyetlen jelentősebb épületet tervezhetett eddig: a Szentkirályi utcában. Alighanem a nagyváros maradt szegényebb így, a város vezet”oi állítottak ki önmagukról szellemi szegénységi bizonyítványt a mester mellőzésével.

Budapesttel szemben Európa nagyra értékelte Makovecz Imrét. Kiállításra hívták Helsinkibe, Oslóba, Trondheimbe, Hamburgba, Berlinbe, Varsóba, Krakkóba, Prágába, Brünnbe, Braunschweigbe, Milánóba, Triesztbe, Veronába, Bolognába, Párizsba, Rouenbe, Rotterdamba, Kolozsvárra, Marosvásárhelyre, Kassára, Pozsonyba, Dunaszerdahelyre, Grácba, Bécsbe, Innsbruckba, Stockholmba, Londonba…

A magyar kultúra nagyszerűségét hirdette Európa e jeles pontjain.

A nemzeti művelődést erősítette a Magyar Művészeti Akadémia elnökeként, építészkamarai alelnökként, civil szervezetek tiszteletbeli vezetőjeként is. Többek közt a magyar irodalom ügyét is szívén viselte, s a Balassi Bálint-emlékkard kuratóriumi elnökeként segítette elismeréshez a hivatalosság által észre sem vett – vagy alig észrevett -, ám európai formátumú magyar költőket.

Szavait még hitelesebbé tették, hogy három gyermek édesapjaként, és csapatnyi kis unoka nagyapjaként személyesen érzett felelősséget a magyar és az európai jövendőért.

Makovecz Imre a földkerekség egyik legrégibb művelődését, a magyart testesítette meg, szlovén hangzású neve az egyik legelismertebb magyar védjegy.

A szerves építészet, amelynek világszerte ismert és elismert művelőjeként alkotott, életbölcseletéből fakadt. A hely értékei nőnek ki a földből, amikor – Erdélytől Bajorországig, Hannovertől Velencéig – épít, a hely értékei kapnak fényt, amikor Budapesttől Csengerig, Székelyudvarhelytől Pozsonyig – művelődést, civil közéletet szervezett. A hely szelleme megtestesült, fölragyogott, megfoghatóvá, érzékelhetővé vált, amikor sok titkot ismer”o magyar mágusként az Ég és a Föld kapcsolatát építette.

Molnár Pál

 

BALASSI BÁLINT-EMLÉKKARD ® ● MOLNÁR PÁL