Balassi Kard Művészeti Alapítvány
Slider

Móron a XII. Balassi-kard borseregszemle

2016. március 22-én Móron zajlott a XII. Balassi-kard borseregszemle. A Balassi-csapatot Nagy Benedek M. S. mester-díjas szobrász, Mihály Gábor Munkácsy-díjas szobrász, Bod Péter Ákos közgazdász professzor, és Molnár Pál, a Balassi Kard Művészeti Alapítvány elnöke képviselte. A móriak csapatában jelen volt Fenyves Péter polgármester, az elnöki tisztet Varga Máté, a hegyközség elnöke töltötte be. A férfias fajták versenyén az ezerjók versenyeztek. A legjobbnak a Bozóky-pincészet kései szüretelésű Töppedt bora találtatott, így

Bozóky Péteré
a
Balassi Kard Ezerjó

bor, ő került a Balassi Kard Borpáholy tagjainak sorába.

csok verz 2 1 471x1024

A 2016-ra kiírt plakátpályázatot a Belgiumban élő Hencz Dániel nyerte meg.  

Hajnalban szépülnek fák, virágok, füvek, harmaton ha nap felkél 

Balassi, a virágokkal nyíló

A sok ezredéves régiségben gyökerező magyar közműveltség rajongóinak, az európai életérzés iránt vonzódó fiataloknak élménykínáló alkalma a Bálint napi Balassi-fesztivál. Az európai Balassi-folyamat kiindulópontja – a www.balassi.eu – pályázási lehetőséget nyit önkormányzatoknak, művelődési intézményeknek, könyvtáraknak, civil közösségeknek, értékőrzőknek, énekkaroknak, az elithez tartozó vendéglátóhelyeknek a XII. Bálint napi Balassi-fesztiválhoz – az európai életérzés ünnepéhez – kapcsolódó rendezvény megszervezésére. 2016-ban a fesztivál a poéta alkotásaiból a virágokról szóló verseket emeli az irodalombarátok érdeklődésének fénykörébe. „Kiben virágoztat jókkal úgy tégedet, Tél után tavasszal mint az szép kerteket, Megáldja fejedet” – adja meg a Bálint nap hangulatát a költő.

A liliomok, violák poétájának felidézéséért a 2016. február 12-én, 13-án és 14-én – pénteken, szombaton és vasárnap – sorra kerülő zenés irodalmi esteken azokat a Balassi-verseket célszerű megjeleníteni, amelyekben Balassi a virágokhoz, a kertekhez való vonzódásáról ír. Ebben az évben is lehet a Balassi-emlékkarddal kitüntetett költők alkotásaiból válogatni: „Tavaszultán tavaszlok sercegőn én is – kibukik torkomon gyöngyvirág, orgona, tulipán” – írja Kiss Benedek Átévszakulások című költeményében.

Ékesíthetik a fesztiválrendezvényeket népköltések: „Hej, tulipán, tulipán,Teljes szegfű, szarkaláb, Tele kertem zsályával,Szerelemnek lángjával./ Nyisd ki rózsám kapudat, Hadd kerüljem váradat, Rózsafának illatja Az én szívem biztatja.”

A pályázat a Balassi-rendezvény vázlatát kell, hogy tartalmazza, legföljebb 60 gépelt soros leírásban. Célszerű elősorolni a szereplők nevét, körvonalazni a rendezvény irodalmi anyagát. „Mint szép liliomszál, ha félbemetszve áll, fejét földhöz bocsátja, Úgy Célia feje vagyon lefiggesztve, mert vagyon nagy bánatja” – jellemzi szerelme szomorúságát virágból font képpel a poéta.

A pályázat különösen ajánlott az európai értékeket finomító, megújító szervezeteknek, a sok évezredes hagyományt hatásosan fejlesztő civil egyesületeknek, kórusoknak, valamint az igényes vendégváróknak: éttermeknek. „Kiben virágoztat jókkal úgy tégedet, Tél után tavasszal mint az szép kerteket, Megáldja fejedet.” – kelt Bálint napi, azaz február 14-ei érzést a költő. Kiváltképp örömmel látja a kiíró a határon túli közösségek pályázatát:  Nagyszombattól Székelykevéig, Németújvártól Ojtozig. Ugyancsak bizakodással várja az Európa távolabbi részein lakó, és a tengerentúli magyar közösségek pályaművét. Újrafényezhetik az érzést: „Széllyel tündökleni nem látd-é ez földet gyönyörű virágokkal…” A fesztiválrendezvényeknek egy közös mozzanatuk van: a 2016-ban, azaz a magyar gyökerű nemzetközi díj életében a huszadik alkalommal Balassi Bálint-emlékkarddal kitüntetett magyar poéta és külföldi műfordító megnevezése a közönség előtt. Az európai életérzés ünnepének boros rendezvényein az első koccintás ezen irodalmárok egészségére történik. A kitüntetettek nevét a Balassi-kard alapítójától, Molnár Páltól E-levélben kapja meg valamennyi pályázó előzetesen. A rendezvény többi része szabadon alakítható a pályázók ötletei, elképzelései szerint. Felhasználhatják a poéta verssorait: „Mezők illatoznak jó szagú rózsákkal, sokszínű violákkal…” A pályaművet 2015. december 29-éig kell a preshaztarsasag@gmail.com" target="_blank" style="background: transparent; border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word; color: rgb(141, 189, 9); text-decoration: none; font-weight: bold;">preshaztarsasag@gmail.com és a balassikard@yahoo.com" target="_blank" style="background: transparent; border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word; color: rgb(141, 189, 9); text-decoration: none; font-weight: bold;">balassikard@yahoo.com címre eljuttatni. A legjobbnak talált három rendezvénytervet az európai Balassi-kultusz központja, a www.balassi.eu bemutatja a világhálón, az alkotókkal rövid interjút készít a Présház Hírportál – www.preshaz.eu –, emellett a szervezők és családtagjaik meghívólevelet kapnak a Bálint napi Balassi-fesztivál központi rendezvényére, a Balassi Bálint-emlékkard XX. alkalommal történő átadására. „S mint az méhek szegfű szép virágrúl, Mézet szedénk egymás ajakárúl” – idézi fel híres bécsi szerelmi kalandját az európai költőóriás. Figyelem! Fontos kitétel: ez a pályázat – minthogy a Balassi-kard európai hagyománya immár huszadik éve állami támogatás nélkül fejlődik – nem jár pénzmozgással. A jutalom egy különleges rendezvényen való részvétel, és az ottani kapcsolatteremtés lehetősége. Tehát az utazás és a Budapesten tartózkodás költségeit maguk a pályázók viselik. Ehhez támogatást nem kapnak. A rendezvényen ez a pályázat nem kerül szóba. A pályázók a közönség soraiban foglalnak helyet. A kardátadás után találkozhatnak kiemelkedő magyar költőkkel, zeneművészekkel, borászokkal, alkotó értelmiségiekkel. Az szép harmatot miként hullatod tavasszal virágra, Sok jódot, Uram, úgy hullasd reám, te régi szolgádra Plakát a X. Balassi-fesztiválhoz Pályázat A több évezredes múltban gyökerező mai magyar műveltség szerelmeseinek, az európai életérzés iránt fogékony fiataloknak legkedvesebb fesztiválja a Bálint napi Balassi-fesztivál – az európai életérzés ünnepe. Az Európai Balassi-kultusz központja, a www.balassi.eu pályázatot hirdet tehetséges magyar képzőművészeknek a X. Bálint napi Balassi-fesztivál plakátjának megtervezésére. A fesztivál alcíme ez alkalommal: Balassi, az édes haza versbe foglalója. Én édes hazámból való kimentemben,/ Szent Mihály nap előtt való harmad hétben,/ Az másfélezerben és nyolcvankilencben – adja meg a versírás keltezését, egyben hazaszeretetét is fénybe foglalva Animum ingratitudinea matae maerentem ipsemet solatur című művében a költő. A honszeretet poétájának felidézéséért a 2015. február 13-án, 14-én és 15-én – pénteken, szombaton és vasárnap – sorra kerülő zenés irodalmi esteken azokat a Balassi-verseket célszerű megjeleníteni, amelyekben Balassi a magyar szülőföldhöz való ragaszkodásáról ír. A X. Bálint napi Balassi-fesztiválhoz – az európai életérzés ünnepéhez – kapcsolódó rendezvény megszervezésére. 2014-ben a fesztivál a költő műveiből a Teremtőre utaló versrészleteket állítja az irodalombarátok érdeklődésének fénykörébe. A pályaműnek tartalmaznia kell a következő szöveget: Balassi, az édes haza versbe foglalója Bálint napi Balassi-fesztivál  Európa,  2015. február 13-14-15.  A XIX. Balassi Bálint-emlékkard átadása  www. balassi .eu Emellett helyet kell hagyni a plakáton mintegy húsz városnévnek: a rendezvénypályázaton résztvevőknek: e települések neve garamond betűtípussal kerül utólag a plakátra. A pályaművet 2014. december 30-áig kell – 1 MB-nál kiebb méretben – a preshaztarsasag@gmail.com" style="background: transparent; border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word; color: rgb(141, 189, 9); text-decoration: none; font-weight: bold;">preshaztarsasag@gmail.com címre eljuttatni. A legjobbnak talált plakátot a www.balassi.eu honlap bemutatja a világhálón: az lesz a fesztivál hivatalos plakátja. Emellett a művész és családtagjai meghívóleveket kapnak a Bálint napi Balassi-fesztivál központi rendezvényére, a Balassi Bálint-emlékkard XIX. alkalommal történő átadására. Figyelem, fontos kitétel. Ez a pályázat nem jár pénzmozgással. Az utazás és a Budapesten tartózkodás költségeit maga a pályázó viseli, ehhez támogatást nem kap; a rendezvényen – amelyen ez a pályázat nem kerül szóba – a közönség soraiban foglal helyet. A kardátadás után találkozhat kiemelkedő magyar irodalmárokkal, zeneművészekkel, alkotó értelmiségiekkel.  Forrás (és a korábbi plakátok helye): www.balassi.eu/Festival.htm Óh, én édes hazám, te jó Magyarország Balassi, az édes haza versbe foglalója Pályázat a X. Bálint napi Balassi-fesztiválhoz A több évezredes múltban gyökerező mai magyar műveltség szerelmeseinek, az európai életérzés iránt fogékony fiataloknak legkedvesebb fesztiválja a Bálint napi Balassi-fesztivál. Az európai Balassi-kultusz központja – a www.balassi.eu – pályázatot hirdet önkormányzatoknak, művelődési intézményeknek, könyvtáraknak, civil közösségeknek, értékőrzőknek, énekkaroknak, az elithez tartozó vendéglátóhelyeknek a jubileumi: X. Bálint napi Balassi-fesztiválhoz – az európai életérzés ünnepéhez – kapcsolódó rendezvény megszervezésére. 2015-ben a fesztivál a költő műveiből a hazaszeretettről szóló verseket állítja az irodalombarátok érdeklődésének fénykörébe. Én édes hazámból való kimentemben,/ Szent Mihály nap előtt való harmad hétben,/ Az másfélezerben és nyolcvankilencben – adja meg a versírás keltezését, egyben hazaszeretetét is fénybe foglalva Animum ingratitudinea matae maerentem ipsemet solaturcímű művében a költő. A honszeretet poétájának felidézéséért a 2015. február 13-án, 14-én és 15-én – pénteken, szombaton és vasárnap – sorra kerülő zenés irodalmi esteken azokat a Balassi-verseket célszerű megjeleníteni, amelyekben Balassi a magyar szülőföldhöz való ragaszkodásáról ír. Ebben az évben is lehet a Balassi-emlékkarddal kitüntetett költők alkotásaiból válogatni: …imájuk esd/ Szent Istvánhoz./ Királyi kéz/ vérünk vére: Bennünk lüktet/ ezredéve – amiként Nagy Gáspár Symphonia Ungarorum című versében olvashatjuk. Új lehetőség, hogy ebben az évben az európai életérzés ünnepén azon poéták műve is a Balassi-fesztiválban illeszthető, amely költők az utóbbi évszázadban az édes haza jelzős szerkezetet

költeményükbe helyezték: … édes Hazám, fogadj szivedbe, hadd legyek hűséges fiad! – fohászkodott Hazám című versében József Attila. Díszíthetik a fesztiválrendezvényeket népköltések: Hazám, hazám, édes hazám,  Bárcsak határod láthatnám… Vagy nótaelemek: Édes Hazám küldjél hetven szekeret,/ Mindegyikben aranytallért eleget!/ Veszünk rajta nemzetiszín pántlikát;/ Bekerítjük azzal a vén Hargitát! A pályázat a rendezvény tervét kell, hogy tartalmazza, legföljebb 60 gépelt soros leírásban. Célszerű felsorolni a szereplők nevét, vázolni a rendezvény irodalmi anyagát. Ki keresztyénségnek viseled paizsát,/ Viselsz pogány vérrel festett éles szablyát – jellemzi hazája XVI. századi sorsáta poéta. A pályázat különösen ajánlott az európai értékeket finomító, megújító szervezeteknek, a sok évezredes hagyományt hatásosan fejlesztő civil egyesületeknek, kórusoknak, valamint az igényes vendégváróknak: éttermeknek. „Laktam földemről (…) mikor gondolkodom,/ Jutván eszemben, ott én mint éltem, könnyeimet hullatom”– öntötte formába Tizenharmadik – kit egy szép leány nevével szerzett című alkotásábangondolatát a költő. Kiváltképp örömmel látja a kiíró a határon túli közösségek pályázatát: Lévától Zimonyig, Sepsiszentgyörgytől Alsóőrig. Ugyancsak bizakodással várja az Európa távolabbi részein lakó, és a tengerentúli magyar közösségek pályaművét. Újraalkothatják az aggályt: „Hazámból kiűzél, ide is rám jüvél, érd bátor immár végem” – pöröl egy irodalmi jelképpel Kilencedik – Kiben Juliához hasonlítja Céliát minden állapatjában jelzésű poémájában nemes versszerzőnk. A fesztiválrendezvényeknek egy közös mozzanatuk van: a 2015-ben Balassi-karddal kitüntetett magyar poéta és külföldi műfordító megnevezése a közönség előtt. Az európai életérzés ünnepének boros rendezvényein az első koccintás ezen irodalmárok egészségére történik. A kitüntetettek nevét a Balassi-kard alapítójától, Molnár Páltól E-levélben kapja meg valamennyi pályázó előzetesen. A rendezvény többi része szabadon alakítható a pályázók ötletei, elképzelései szerint. Felhasználhatják a poéta verssorait: „Dühös, elégedjél, amint kikergettél éngemet szép hazámból” – civódik költeményében a poéta.  A pályaművet 2014. december 29-éig kell a preshaztarsasag@gmail.com címre eljuttatni. A legjobbnak talált három rendezvénytervet az európai Balassi-kultusz központja, a www.balassi.eu bemutatja a világhálón, emellett a szervezők és családtagjaik meghívóleveket kapnak a Bálint napi Balassi-fesztivál központi rendezvényére, a Balassi Bálint-emlékkard XVIII. alkalommal történő átadására. Az nagy széles mező, az szép liget, erdő/ sétáló palotájok,/ Az utaknak lese, kemény harcok helye! tanuló oskolájok” – jellemzi a lovasok kapitánya a vitézek édes hazáját. Figyelem! Fontos kitétel: ez a pályázat – minthogy a Balassi-kard európai hagyománya 18 éve állami támogatás nélkül fejlődik – nem jár pénzmozgással. A jutalom egy különleges rendezvényen való részvétel, és az ottani kapcsolatteremtés lehetősége. Tehát az utazás és a Budapesten tartózkodás költségeit maguk a pályázók viselik. Ehhez támogatást nem kapnak. A rendezvényen ez a pályázat nem kerül szóba. A pályázók a közönség soraiban foglalnak helyet. A kardátadás után találkozhatnak kiemelkedő magyar költőkkel, zeneművészekkel, borászokkal , alkotó értelmiségiekkel. Hogy bujdosásom ideje tölte után Én édes hazámban térjek esmét vígan Balassi, az Isten embere Plakát a IX. Balassi-fesztiválhoz Pályázat A több évezredes múltban gyökerező mai magyar műveltség szerelmeseinek, az európai életérzés iránt fogékony fiataloknak legkedvesebb fesztiválja a Bálint napi Balassi-fesztivál. Az Európai Balassi-kultusz központja, a www.balassi.eu  pályázatot hirdet tehetséges magyar képzőművészeknek a IX. Bálint napi Balassi-fesztivál plakátjának megtervezésére.  A fesztivál alcíme ez alkalommal: Balassi, az Isten embere Mint az idvösség semmi nem egyéb az Isten színének látásánál – írja Ötödik az Giannetta Padovana nótájára című versében a poéta. Istenimádásának fölidézéséért a 2014. február 13-án, 14-én és 15-én – csütörtökön, pénteken és szombaton – sorra kerülő zenés irodalmi esteken azokat a Balassi-verseket célszerű megjeleníteni, amelyekben Balassi a Teremtőhöz való hűségét vallja meg mondanivalójának ábrázolásához. A IX. Bálint napi Balassi-fesztiválhoz – az európai életérzés ünnepéhez – kapcsolódó rendezvény megszervezésére. 2014-ben a fesztivál a költő műveiből a Teremtőre utaló versrészleteket állítja az irodalombarátok érdeklődésének fénykörébe. Ehhez kell a világhálón megjeleníthető, nem túl nagy helyet foglaló plakátot tervezniük a művészeknek.  A pályaműnek tartalmaznia kell a következő szöveget: Balassi, az Isten embere IX. Bálint napi Balassi-fesztivál Európa, 2014. február 13-14-15.  A XVIII. Balassi Bálint-emlékkard átadása  www. balassi .eu Emellett helyet kell hagyni a plakáton mintegy húsz városnévnek: a rendezvénypályázaton résztvevőknek: e települések neve garamond betűtípussal kerül utólag a plakátra. A pályaművet 2013. december 29-éig kell a balassi@balassi.eu címre eljuttatni. A legjobbnak talált plakátot a www.balassi.eu  honlap bemutatja a világhálón: az lesz a fesztivál hivatalos plakátja. Emellett a művész és családtagjai meghívóleveket kapnak a Bálint napi Balassi-fesztivál központi rendezvényére, a Balassi Bálint-emlékkard XVI. alkalommal történő átadására. Figyelem, fontos kitétel. Ez a pályázat nem jár pénzmozgással. Az utazás és a Budapesten tartózkodás költségeit maga a pályázó viseli, ehhez támogatást nem kap; a rendezvényen – amelyen ez a pályázat nem kerül szóba – a közönség soraiban foglal helyet. A kardátadás után találkozhat kiemelkedő magyar irodalmárokkal, zeneművészekkel, alkotó értelmiségiekkel. Forrás (és a korábbi plakátok helye): www.balassi.eu/Festival.htm Ily jó időt érvén Isten kegyelmébül, Dicsérjük szent nevét fejenkint jó szűbül Balassi, az Isten embere  P á l y á z a t A több évezredes múltban gyökerező mai magyar műveltség szerelmeseinek, az európai életérzés iránt fogékony fiataloknak legkedvesebb fesztiválja a Bálint napi Balassi-fesztivál. Az európai Balassi-kultusz központja – www.balassi.eu – pályázatot hirdet önkormányzatoknak, művelődési intézményeknek, könyvtáraknak, civil közösségeknek, keresztény értékőrzőknek, az elithez tartozó vendéglátóhelyeknek a IX. Bálint napi Balassi-fesztiválhoz – az európai életérzés ünnepéhez – kapcsolódó rendezvény megszervezésére. 2014-ben a fesztivál a költő műveiből az istenes verseket állítja az irodalombarátok érdeklődésének fénykörébe. Mint az idvösség semmi nem egyéb az Isten színének látásánál – írja Ötödik az Giannetta Padovana nótájára című versében a poéta. Istenimádásának fölidézéséért a 2014. február 13-án, 14-én és 15-én – csütörtökön, pénteken és szombaton – sorra kerülő zenés irodalmi esteken azokat a Balassi-verseket célszerű megjeleníteni, amelyekben Balassi a Teremtőhöz való hűségét vallja meg mondanivalójának ábrázolásához. Ebben az évben is lehet a Balassi-emlékkarddal kitüntetett költők alkotásaiból válogatni, köztük a külföldi műfordítók munkáiból is. „Mert csak ő egyedül minden teremtője,/ S mindent bír, valamint magában rendelte,/ Megmarad mindenek ellen ő szerzése” – rögzítette a poéta. A pályázat a rendezvény tervét kell, hogy tartalmazza, legföljebb 60 gépelt soros leírásban. Célszerű felsorolni a szereplők nevét, vázolni a rendezvény irodalmi anyagát. A pályázat különösen ajánlott az európai kereszténységet finomító, azt megújító szervezeteknek, a két évezredes hagyományt hatásosan fejlesztő civil egyesületeknek, valamint az igényes vendégváróknak. „Világ fejedelmi, urak és fő népek,/ Kik községgel bírtok, s néki törvént tésztek,/ Örökké dicsérvén az Urat féljétek!” – öntötte formába gondolatát a költő. Kiváltképp örömmel látják a kiírók a határon túli közösségek pályázatát: Érsekújvártól Temerinig, Marosvásárhelytől Kismartonig. Ugyancsak bizakodással várja a Központ az Európa távolabbi részein lakó, és a tengerentúli magyar közösségek pályaművét. Újraalkothatják a könyörgést: „Óh, én idvözítő kegyelmes Istenem! Légy ez dolgaimban én kegyes vezérem, Vezess ki már éngem, Szégyentől, Pokoltól hogy megmenekedjem!”  A fesztiválrendezvényeknek egy közös mozzanatuk van: a 2014-ben Balassi-karddal kitüntetett magyar poéta és külföldi műfordító megnevezése a közönség előtt. Boros rendezvényeken az első koccintás ezen irodalmárok egészségére történik. A kitüntetettek nevét E-levélben kapja meg valamennyi pályázó előzetesen. A rendezvény többi része szabadon alakítható a pályázók ötletei, elképzelései szerint. Felhasználhatják a poéta verssorát: „Ha Isten jó urunk, ő mindennel jól tehet.”  A pályaművet 2013. december 29-éig kell a balassi@balassi.eu" style="background: transparent; border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word; color: rgb(141, 189, 9); text-decoration: none; font-weight: bold;">balassi@balassi.eu címre eljuttatni. A legjobbnak talált három rendezvénytervet az európai Balassi-kultusz központja, a www.balassi.eu bemutatja a világhálón, emellett a szervezők és családtagjaik meghívóleveket kapnak a Bálint napi Balassi-fesztivál központi rendezvényére, a Balassi Bálint-emlékkard XVIII. alkalommal történő átadására. Figyelem! Fontos kitétel: ez a pályázat nem jár pénzmozgással. A jutalom egy különleges rendezvényen való részvétel, és az ottani kapcsolatteremtés lehetősége. Tehát az utazás és a Budapesten tartózkodás költségeit maguk a pályázók viselik. Ehhez támogatást nem kapnak. A rendezvényen ez a pályázat nem kerül szóba. A pályázók a közönség soraiban foglalnak helyet. A kardátadás után találkozhatnak kiemelkedő magyar irodalmárokkal, zeneművészekkel, alkotó értelmiségiekkel. Mert ez napot Isten örvendetességre serkengeti fel nékünk! Berkek, hegyek, völgyek mindenütt zöngenek sokféle madárszókkal Plakát a VII. Balassi-fesztiválhoz A nyertes pályamű: Az alkotó: Szűcs Zoltán Berkek, hegyek, völgyek mindenütt zöngenek sokféle madárszókkal Plakát a VII. Balassi-fesztiválhoz Pályázat A több évezredes múltban gyökerez”o mai magyar m”uveltség szerelmeseinek, az európai életérzés iránt fogékony fiataloknak legkedvesebb fesztiválja a Bálint napi Balassi-fesztivál. Az Európai Balassi Mozgalom központja, a www.balassi.eu pályázatot hirdet tehetséges magyar képz”om”uvészeknek a VII. Bálint napi Balassi-fesztivál plakátjának megtervezésére. A fesztivál alcíme ez alkalommal: Balassi, a madarakkal szárnyaló. Miként a költ”o írta: “Szép sólymok, vad rárók, kiket madarászok/ tanítanak, viselnek,/ Bánással, tartással, szóval, kiáltással,/ szelídek, kézre j”unek”… Madárszeretetének fölidézéséért a 2012. február 11-én, 12-én 13-án és 14-én – szombaton, vasárnap, hétf”on és kedden – sorra kerül”o zenés irodalmi esteknek azokat a Balassi-verseket célszer”u megjeleníteni, amelyekben Balassi a madarakat hívja segítségül ondanivalójának színes ábrázolásához. A VII. Bálint napi Balassi-fesztiválhoz – az európai életérzés ünnepéhez – kapcsolódó rendezvény megszervezésére. 2012-ben a fesztivál a költ”o m”uveib”ol a madarakra utaló versrészleteket állítja az irodalombarátok érdekl”odésének fénykörébe. Ehhez kell a világhálón megjeleníthet”o, nem túl nagy helyet foglaló plakátot tervezniük a m”uvészeknek. Mint Balassi írta: “Mely keserven kiált fülemile, fiát hogyha elszedi pásztor, Röpes ide-s-tova, kesereg csattogva bánattal szegény akkor.” A pályam”unek tartalmaznia kell a következ”o szöveget: Balassi, a madarakkal szárnyaló VII. Bálint napi Balassi-fesztivál Európa,  2012. február 11-12-13-14. A XVI. Balassi Bálint-emlékkard átadása  www.balassi.eu Emellett ki kell hagyni a plakáton helyet mintegy húsz városnévnek: a rendezvénypályázaton résztvev”oknek: e települések neve garamond bet”utípussal kerül utólag a plakátra. A pályam”uvet 2011. december 29-éig kell a balassi@balassi.eu címre eljuttatni. A legjobbnak talált plakátot a www.balassi.eu honlap bemutatja a világhálón – az lesz a fesztivál hivatalos plakátja -, emellett a m”uvész és családtagjai meghívóleveket kapnak a Bálint napi Balassi-fesztivál központi rendezvényére, a Balassi Bálint-emlékkard XVI. alkalommal történ”o átadására. Az utazás és a Budapesten tartózkodás költségeit maga a pályázó viseli, ehhez támogatást nem kap; a rendezvényen – amelyen ez a pályázat nem kerül szóba – a közönség soraiban foglal helyet. A kardátadás után találkozhat kiemelked”o magyar irodalmárokkal, zenem”uvészekkel, alkotó értelmiségiekkel. Vitézek, mi lehet ez széles föld felett szebb dolog az végeknél? Holott kikeletkor az sok szép madár szól Forrás (és a korábbi plakátok helye): www.balassi.eu/Festival.htm Heimann Zoltán bora a Balassi-kard Kadarka Ismert bortermel”o sikerét hozta a VII. Balassi-kard borseregszemle. A legvitézibb borversenyt az idén – szeptember 17-én – Szekszárdon tartották. Ebben az évben a kadarkákat hasonlította össze a helyi hegyközség tagjaiból és a Balassi Bálint-emlékkard – a magyar alapítású nemzetközi irodalmi díj – kuratóriumának néhány tagjából álló zs”uri. A gyönyör”u kadarkákat felvonultató versenyben a testület vakkóstolással Heimann Zoltán 2009-es borát találta a legjobbnak, így a Heimann Családi Birtok csúcsterméke viselheti a Balassi-kard Kadarka címet. Az eredményt a Szekszárdi szüreti napok színpadán Molnár Pál újságíró, a Balassi-kuratórium tagja jelentette be, közölve, hogy 2012 februárjában Heimann Zoltán jutalmazhatja meg a Balassi-karddal majd kitüntetend”o magyar költ”ot és külföldi m”ufordítót a bajnokborral. A gy”ozelmet tanúsító oklevelet Zelnik József, a Magyar Borakadémia alelnöke nyújtotta át a szekszárdi bortermel”onek, Heimann Zoltánnak. 2006-ban a Balaton-felvidéki Tóth Sándor F”obora 2007-ben az egri Dula Bence Egri hegybíró bora Bikavérelnevezés”u alkotása viselhette a jelvényt. 2008-ban a villányi Szende Gábor 2008-os Kékoportója, 2009-ben pedig a szentantalfai Dobosi Dániel Zánkai Kéknyel”uje, 2010-ben a Varga Zoltán kései szüretelés”u Olaszrizlingje szerzett jogot arra, viselhesse a védjegyet a palackon, a kartonon, illetve a Balassi-kard borseregszemlén kivívott els”oséget szerepeltesse a különböz”o borversenyeken elért sikerek lajstromán. A 2010-es borseregszemlét a tokaji Áts Károly nyerte meg 2007-es furmintjával, így ez a bajnokbor viselheti a Balassi-kard Furmint címkét. Bálint napi Balassi-fesztivál – az európai életérzés ünnepe  Balassi Bálint latin verseket fordított, Németországban tanult, skót, németalföldi munkásságokat tanulmányozott, éveket töltött Lengyelországban… Az ellenség, a török nyelvét is megtanulta, irodalmában elmélyedt, költészetét tisztelte. Magyarként volt vérbeli európai négy évszázaddal ezel”ott.  Az alakját fölidéz”o mai magyar fiatalok is európaiságukat élik át. Berkek, hegyek, völgyek mindenütt zöngenek sokféle madárszókkal Balassi, a madarakkal szárnyaló Pályázat A több évezredes múltban gyökerez”o mai magyar m”uveltség szerelmeseinek, az európai életérzés iránt fogékony fiataloknak legkedvesebb fesztiválja a Bálint napi Balassi-fesztivál. Az Európai Balassi Mozgalom központja, a www.balassi.eu pályázatot hirdet iskoláknak, önkormányzatoknak, m”uvel”odési intézményeknek, könyvtáraknak, civil közösségeknek a VII. Bálint napi Balassi-fesztiválhoz – az európai életérzés ünnepéhez – kapcsolódó rendezvény megszervezésére. 2012-ben a fesztivál a költ”o m”uveib”ol a madarakra utaló versrészleteket állítja az irodalombarátok érdekl”odésének fénykörébe. “Szép sólymok, vad rárók, kiket madarászok/ tanítanak, viselnek,/ Bánással, tartással, szóval, kiáltással,/ szelídek, kézre j”unek” – írta a költ”o. Madárszeretetének fölidézéséért a 2012. február 11-én, 12-én 13-án és 14-én – szombaton, vasárnap, hétf”on és kedden – sorra kerül”o zenés irodalmi esteknek azokat a Balassi-verseket célszer”u megjeleníteni, amelyekben Balassi a madarakat hívja segítségül mondanivalójának színes ábrázolásához. Mint írta: “Mely keserven kiált fülemile, fiát hogyha elszedi pásztor, Röpes ide-s-tova, kesereg csattogva bánattal szegény akkor”… Ebben az évben is lehet a Balassi-emlékkarddal kitüntetett költ”ok alkotásaiból válogatni, köztük a külföldi m”ufordítók alkotásaiból is. A pályázat a rendezvény tervét kell, hogy tartalmazza, legföljebb 60 gépelt soros leírásban. Célszer”u felsorolni a szerepl”ok nevét, vázolni a rendezvény irodalmi anyagát. A pályázat különösen ajánlott a természetvéd”o szervezeteknek, a madarakat óvó civil egyesületeknek, valamint az iskoláknak. Miként a poéta lefestette: “Hajnalban szépülnek fák, virágok, füvek,/ harmaton hogy nap felkél,/ Cseng szép madárszózat…” Kiváltképp örömmel látják a kiírók a határon túli közösségek pályázatát: Lévától Nándorfehérvárig, Bukarestt”ol Bécsig. Ugyancsak bizakodással várja a kuratórium az Európa távolabbi részein lakó, és a tengerentúli magyar közösségek pályam”uvét. Újraalkothatják az élményt: “Az én búsult lelkem én nyavalyás testemben/ Té-tova bujdosik, mint madár a szélvészben…” Keresztény közösségek pályam”uve is örömöt kelt: “az madarak is különb-különb szókkal,/ Örökké az Urat áldják hangossággal!” A fesztiválrendezvényeknek egy közös mozzanatuk van: a 2012-ben Balassi-karddal kitüntetett magyar poéta és külföldi m”ufordító megnevezése a közönség el”ott. Boros rendezvényeken az els”o koccintás ezen irodalmárok egészségére történik. A kitüntetettek nevét E-levélben kapja meg valamennyi pályázó el”ozetesen. A rendezvény többi része szabadon alakítható: a pályázók ötletei, elképzelései szerint áll össze. Felhasználhatják a poéta verssorait: “Te, szép fülemile, zöld ágak közibe/ mondod el énekedet…” A pályam”uvet 2011. december 29-éig kell a balassi@balassi.eu címre eljuttatni. A legjobbnak talált három rendezvénytervet a www.balassi.eu honlap bemutatja a világhálón, emellett a szervez”ok és családtagjaik meghívóleveket kapnak a Bálint napi Balassi-fesztivál központi rendezvényére, a Balassi Bálint-emlékkard XVI. alkalommal történ”o átadására. Az utazás és a Budapesten tartózkodás költségeit maguk a pályázók viselik, ehhez támogatást nem kapnak; a rendezvényen – amelyen ez a pályázat nem kerül szóba – a közönség soraiban foglalnak helyet. A kardátadás után találkozhatnak kiemelked”o magyar irodalmárokkal, zenem”uvészekkel, alkotó értelmiségiekkel. Vitézek, mi lehet ez széles föld felett szebb dolog az végeknél? Holott kikeletkor az sok szép madár szól VII. Balassi-kard borseregszemle      A VI. Bálint napi Balassi-fesztivál https://web.archive.org/web/20161108211735im_/http://www.balassi.eu/wp-content/uploads/2012/01/image033_1.jpg 221w" sizes="(max-width: 221px) 100vw, 221px" style="border: none; margin: 0px 0px 1em; max-width: 98.5%; height: auto; width: auto; box-shadow: rgb(187, 187, 187) 0px 1px 2px; background-color: transparent; padding: 8px; text-align: center;">https://web.archive.org/web/20161108211735im_/http://www.balassi.eu/wp-content/uploads/2012/01/image032_1.jpg 124w" sizes="(max-width: 124px) 100vw, 124px" style="border: none; margin: 0px 0px 1em; max-width: 98.5%; height: auto; width: auto; box-shadow: rgb(187, 187, 187) 0px 1px 2px; background-color: transparent; padding: 8px; text-align: center;">https://web.archive.org/web/20161108211735im_/http://www.balassi.eu/wp-content/uploads/2012/01/image031_1.jpg 221w" sizes="(max-width: 221px) 100vw, 221px" style="border: none; margin: 0px 0px 1em; max-width: 98.5%; height: auto; width: auto; box-shadow: rgb(187, 187, 187) 0px 1px 2px; background-color: transparent; padding: 8px; text-align: center;">   Salföldi Balassi Bálint nap, szervez”o: Somogyi Gy”oz”o Képek: Somogyi Márton Kecskeméti Bálint napi megemlékezés, szervez”o: Bíró Mária Képek: Kunsági N”oi Borrend Balassi-tisztelgés Sárospatakon, a költ”o házasságkötésének városában: “a Bodrog parti Patakon” Kép: Darmos István   “Borivóknak való”- Balassi Bálint-emléknaphoz kötött irodalmi rendezvényre került sor február 14-én az Ungvári Váralja Kávéházban a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (MÉKK) és a Kárpátaljai Magyar M”uvel”odési Intézet (KMMI, www.kmmi.org.ua) szervezésében. https://web.archive.org/web/20161108211735im_/http://www.balassi.eu/wp-content/uploads/2012/01/image097-449x300.jpg 449w, https://web.archive.org/web/20161108211735im_/http://www.balassi.eu/wp-content/uploads/2012/01/image097.jpg 571w" sizes="(max-width: 571px) 100vw, 571px" style="border: none; margin: 0px 0px 1em; max-width: 98.5%; height: auto; width: auto; box-shadow: rgb(187, 187, 187) 0px 1px 2px; background-color: transparent; padding: 8px; text-align: center;"> A székesfehérvári Magyar Királyi Kardforgatók Rendje – Honvéd Szondi György SE ismét megtartotta Balassi emlékestjét.  Ez évben a Szent István M”uvel”odési Ház Szent László termében idéztük fel a katonakölt”o írásait és tetteit. Három vers hangzott el az idén is, valamint bemutattunk egy törökkori jelenetet Fordul a kocka címmel. Ha a nagy példakép alátekintett mennybéli pihen”ohelyér”ol örömmel láthatta, szép célokért Székesfehérváron még mindig szikrát vet a szablya!  Szervez”o: Vidermann Csaba Szentendrén az óvón”ok Filibili népdalköre a Polgármesteri Hivatalban rendezett Balassi-estet. Népdalok, zsoltárok, szavalatok idézték fel az örök európai értékeket. Szervez”o: Lázár Enik”o Borivóknak való – Ungvárt 2011. február 14., 16.00 óra Helyszín: Ungvár    (közép-európai id”o) Kreatív alkotók, m”uvészek klubjának (KAMK) V. összejövetele az ungvári Váralja múzeum-kávéházban. “Borivóknak való…”- Balassi Bálint emléknap. Vendégeink: Vári Fábián László költ”o, a Balassi Bálint emlékkard kitüntetettje: vitézi, végvári költészet (katonadalok, bordalok) a reneszánsz korban, v. Zubánics László történész Balassi Bálint koráról és vidékünkhöz köthet”o kapcsolatáról. A meghívott költ”ok felolvasó délutánja. Moderátorok: Csordás László, Dupka György Felvidékiek Szegeden – Balassit idézve Szegeden, Bálint napján – 2011. február 14-én, hétf”on – a Milleniumi Kávézóban az “Ötágú Síp” M”uvel”odési Egyesület emlékezett Balassi Bálintra és gondolt a felvidéki magyarságra. A Balassi szül”oföldjén él”o magyarság jelenér”ol Pethe”o Attila, a Csemadok Komáromi Területi Választmányának elnöke beszélt a száz f”os közönség el”ott. Pethe”o Attila elmondta, hogy a felvidéki magyarság ma is – ugyanúgy, mint Balassi idejében – harcot folytat a létéért. Az idei év legfontosabb feladataként a népszámlálásra való felkészülést emelte ki Pethe”o a köszönt”ojében. Az emlékm”usort a Dugonics András Piarista Gimnázium Népi Kamaram”uhelye és szavalói valamint a Mentés Másként Trió adta. A kultúrm”usor végén a megjelentek a búcsi Karkó Pincészet borait kóstolhatták. A rendezvény vendége volt Samu Beáta, Gúta város alpolgármestere és Zakar Péter a Csongrád Megyei Közgy”ulés alelnöke is. A rendezvény f”o szervez”oje Szeged egyik legkiválóbb civil aktivistája, Horváth István Károlyné volt, aki el”oz”o este a Dómban tartott IV. Balassi-misén Balassi-emlékérmet vett át a Reneszánsz Emléktestülett”ol. A misén – amelyet Kiss-Rigó László megyés püspök celebrált – hagyományosan a Misztrál együttes énekelte Balassi istenes verseit, a budapesti-nagymarosi zenekart két szegedi kórus egészítette ki. (felvidek.ma és preshaz.eu) UNIÓS ELNÖKSÉGI RENDEZVÉNY http://www.eu2011.hu/hu/esemeny/balassi-kard Hazánk uniós elnökségéhez kapcsolódó rendezvény a nemzetközi irodalmi díj, a Balassi Bálint-emlékkard idei átadása. A ceremónia Bálint napján február 14-én Budán kerül sorra. A két kitüntetett az idén kéteurópai irodalmi nagyság: Tamás Menyhért költ”o és a bolgár Ivan Canev m”ufordító. A díjátadáskor zenei “osbemutatót tart a Kaláka együttes. A zenekar a Balassi Bálint-emlékkarddal 1999-ben kitüntetett nagy Gáspár versét, a Balassi alakját fölidéz”o Esztergomi apokrif cím”u verset zenésítette meg. Herendi Balassi-szobrot és Balassi-kard Furmint csúcsbort iskapnak a kitüntetettek a kard és a merített papírból készült oklevél mellett. Vasvár Nagy Gáspár Kulturális Központ Balassi hangverseny Szervez”o: Gyergye Rezs”o igazgató Szeged Balassi-mise a Dómban Celebrálta: Kiss-Rigó László megyés püspök V. Bálint napi Balassi-fesztivál 2010 Salföld: Balassi Bálint nap; Szervez”o: Somogyi Gy”oz”o https://web.archive.org/web/20161108211735im_/http://www.balassi.eu/wp-content/uploads/2012/01/image1231-300x186.jpg 300w, https://web.archive.org/web/20161108211735im_/http://www.balassi.eu/wp-content/uploads/2012/01/image1231-483x300.jpg 483w, https://web.archive.org/web/20161108211735im_/http://www.balassi.eu/wp-content/uploads/2012/01/image1231.jpg 538w" sizes="(max-width: 538px) 100vw, 538px" style="border: none; margin: 0px 0px 1em; max-width: 98.5%; height: auto; width: auto; box-shadow: rgb(187, 187, 187) 0px 1px 2px; background-color: transparent; padding: 8px; text-align: center;"> M”uvészetek Háza Gödöll”o és a Királyi Kastély Gödöll”o közös rendezvénye Kép: Biszkup Miklós (Minden jog fenntartva) https://web.archive.org/web/20161108211735im_/http://www.balassi.eu/wp-content/uploads/2012/01/image124-300x180.jpg 300w, https://web.archive.org/web/20161108211735im_/http://www.balassi.eu/wp-content/uploads/2012/01/image124.jpg 486w" sizes="(max-width: 486px) 100vw, 486px" style="border: none; margin: 0px 0px 1em; max-width: 98.5%; height: auto; width: auto; box-shadow: rgb(187, 187, 187) 0px 1px 2px; background-color: transparent; padding: 8px; text-align: center;"> Kassa: Balassi Bálint-est; szervez”o: Kassai Polgári Klub https://web.archive.org/web/20161108211735im_/http://www.balassi.eu/wp-content/uploads/2012/01/image1251-300x225.jpg 300w, https://web.archive.org/web/20161108211735im_/http://www.balassi.eu/wp-content/uploads/2012/01/image1251-400x300.jpg 400w, https://web.archive.org/web/20161108211735im_/http://www.balassi.eu/wp-content/uploads/2012/01/image1251.jpg 476w" sizes="(max-width: 476px) 100vw, 476px" style="border: none; margin: 0px 0px 1em; max-width: 98.5%; height: auto; width: auto; box-shadow: rgb(187, 187, 187) 0px 1px 2px; background-color: transparent; padding: 8px; text-align: center;"> Székesfehérvár: Balassi-emléknap; szervez”o: Vidermann Csaba https://web.archive.org/web/20161108211735im_/http://www.balassi.eu/wp-content/uploads/2012/01/image1261.jpg 526w" sizes="(max-width: 526px) 100vw, 526px" style="border: none; margin: 0px 0px 1em; max-width: 98.5%; height: auto; width: auto; box-shadow: rgb(187, 187, 187) 0px 1px 2px; background-color: transparent; padding: 8px; text-align: center;"> Kecskemét: Malomközpont, Balassi-est; szervez”o: Bíró Mária https://web.archive.org/web/20161108211735im_/http://www.balassi.eu/wp-content/uploads/2012/01/image127-369x300.jpg 369w, https://web.archive.org/web/20161108211735im_/http://www.balassi.eu/wp-content/uploads/2012/01/image127.jpg 484w" sizes="(max-width: 484px) 100vw, 484px" style="border: none; margin: 0px 0px 1em; max-width: 98.5%; height: auto; width: auto; box-shadow: rgb(187, 187, 187) 0px 1px 2px; background-color: transparent; padding: 8px; text-align: center;"> Szentendre: Bálint nap; szervez”o: Lázár Enik”o és Papp Kornélia https://web.archive.org/web/20161108211735im_/http://www.balassi.eu/wp-content/uploads/2012/01/image072_1.jpg 486w" sizes="(max-width: 486px) 100vw, 486px" style="border: none; margin: 0px 0px 1em; max-width: 98.5%; height: auto; width: auto; box-shadow: rgb(187, 187, 187) 0px 1px 2px; background-color: transparent; padding: 8px; text-align: center;"> A IV. Bálint napi Balassi-fesztivál Salföldi Balassi-nap Az jó szerecsen lovak alattok ugrálnak… M”uvel”odési huszárcsíny Madridban https://web.archive.org/web/20161108211735im_/http://www.balassi.eu/wp-content/uploads/2012/01/image073_1-400x300.jpg 400w, https://web.archive.org/web/20161108211735im_/http://www.balassi.eu/wp-content/uploads/2012/01/image073_1.jpg 479w" sizes="(max-width: 479px) 100vw, 479px" style="border: none; margin: 0px 0px 1em; max-width: 98.5%; height: auto; width: auto; box-shadow: rgb(187, 187, 187) 0px 1px 2px; background-color: transparent; padding: 8px; text-align: center;"> Orosz Cecília és Karácsony Katalin Mintegy hetvenen idézték fel az európai költ”oóriást. Spanyolok, magyarok, franciák, flamandok, vallonok, argentinok SZEGED Balassi irodalmi est Fiatal spanyol és magyar közönséggel. Balassi lebilincsel”o életútjának ismertetése adja a m”usor vázát (természetesen spanyol nyelven is). Szervez”o: HORVÁTH AMBRUS és NÁDUDVARI PÉTER A III. Bálint napi Balassi-fesztivál Lányok és fiúk Várpalotán Lányok Gödöll”on https://web.archive.org/web/20161108211735im_/http://www.balassi.eu/wp-content/uploads/2012/01/image061_1-450x300.jpg 450w, https://web.archive.org/web/20161108211735im_/http://www.balassi.eu/wp-content/uploads/2012/01/image061_1.jpg 604w" sizes="(max-width: 604px) 100vw, 604px" style="border: none; margin: 0px 0px 1em; max-width: 98.5%; height: auto; width: auto; box-shadow: rgb(187, 187, 187) 0px 1px 2px; background-color: transparent; padding: 8px; text-align: center;"> A Balassi-plakát a híres székelyudvarhelyi könyvtár falán https://web.archive.org/web/20161108211735im_/http://www.balassi.eu/wp-content/uploads/2012/01/image077_1-450x300.jpg 450w, https://web.archive.org/web/20161108211735im_/http://www.balassi.eu/wp-content/uploads/2012/01/image077_1.jpg 605w" sizes="(max-width: 605px) 100vw, 605px" style="border: none; margin: 0px 0px 1em; max-width: 98.5%; height: auto; width: auto; box-shadow: rgb(187, 187, 187) 0px 1px 2px; background-color: transparent; padding: 8px; text-align: center;"> Fiatal és egészen fiatal Balassi-barátok Vácon Csorna: “Jó borokkal töltett aranyos pohárok járjanak mi közöttünk” A nemesi kultúra hívei: a Magyar Királyi Kardforgatók Rendje  Székesfehérváron https://web.archive.org/web/20161108211735im_/http://www.balassi.eu/wp-content/uploads/2012/01/image078_11-400x300.jpg 400w, https://web.archive.org/web/20161108211735im_/http://www.balassi.eu/wp-content/uploads/2012/01/image078_11.jpg 607w" sizes="(max-width: 607px) 100vw, 607px" style="border: none; margin: 0px 0px 1em; max-width: 98.5%; height: auto; width: auto; box-shadow: rgb(187, 187, 187) 0px 1px 2px; background-color: transparent; padding: 8px; text-align: center;"> Nemzedékek együtt – mint Balassi írta – “a Bodrog parti Patakon” Gyöngyös: ízes borok és beszélgetések Az els”o alkalommal megrendezett gyöngyösi Balassi-est szép számú közönséggel, sokszín”u produkciókkal zajlott le a Tiszti klub kávéházi hangulatot idéz”o dísztermében. A költ”o életútját és életm”uvét összefoglaló, ritkán hallható, olykor pikáns történetekkel f”uszerezett narráció, szavalatok, zeneszámok mellett az asztalokon bor és pogácsa is várta a Nagyérdem”ut. Az estet a szerepl”ok és a közönség jóíz”u beszélgetésekkel, jóíz”u borok fogyasztásával folytatta. A városi televízió beszámolt a rendezvényr”ol. A linkre kattintva elindul a videó lejátszása. http://www.youtube.com/watch?v=WgDYi89cnJE http://www.youtube.com/watch?v=pl3lgYRmXQg Nádudvari Péter Budapest: I. Balassi-serleg baranta szabadvívó verseny Molnár Pál kezdeményezésére február 14-én Balassi emléknapot szerveztek Bálint nap alkalmából szerte a világban. A budapesti Zrínyi Baranta csatlakozott a nyolc országban zajló rendezvénysorozathoz és els”o alkalommal hirdette meg a nyílt Balassi Baranta szabadvívó versenyt. A Jász utcai harcm”uvészeti centrumban három ország barantázói és hagyomány”orz”oi csaptak össze. A verseny eredménye beleszámít a 11 versenyt magába foglaló magyar kupasorozatba is. A kiváló hangulatú versenyen az alábbi eredmények születtek: A 32-es f”otábla eredményei 1.  Bara István           Gyergyószentmiklós         1000 p 2.  Benis Miklós        Solymár                                   900 p 3.  Kopecsni Gábor  Dunaszerdahely                   800 p 4.  Mizera József      Dunaszerdahely                    700 p 5.  Székely Csaba      Gyergyószentmiklós            650 p 6.  Kovács István      Pilis                                            600 p 7.  Koska György      Rákoscsaba                              550 p 8.  Szokol Károly      Székesfehérvár                      500 p 9.  Juhász Tamás      Budapest                                  400 p 9.  Hódi András         Szombathely                          400 p 9.  Bányai Ferenc      Egerág                                      400 p Lisszabon Ernesto Rodrigues portugál költ”o, m”ufordító, a Balassi kard birtokosa, a Lisszaboni Magyar Nagykövetséggel együttm”uködve magyar  irodalmi kiállítással és el”oadással emlékezett meg az idei Balassi évfordulóról. M”uvészeti szenzáció: Balassi-mise Az európai kulturális élet izgalmas újítása: Balassi-miséhez ad zenei hátteret a Misztrál együttes és Kobzos Kiss Tamás Tinódi-lantos énekm”uvész a Bálint nap el”oestéjén Budapesten.  A civil Magyarország az államtól függetlenül is fényezi a reneszánsz évet: Hunyadi Mátyás királlyá választásának 550. jubileumát. A Misztrál egy korábbi ünnepi esztend”ore, Balassi születésének 450. évfordulójára adta ki a Mez”on széllel járók cím”u nagylemezt, az anyagban néhány istenes verssel. A mostani misén els”osorban ezek az istenes versek csendülnek fel, ám Kobzos Kiss Tamás felkérése azt sejteti, hogy meglepetéssel is készül a különleges istentiszteletre az együttes. A reneszánsz költ”o strófáit a Bálint nap el”oestéjén, február 13-án, szerdán Zuglóban, a Kassai téri Szentlélek templomban a Balassiért és a Bálintokért felajánlott mise keretében mutatják be a muzsikusok. Az este fél 7-kor kezd”od”o istentiszteletre a fiatalos szellemiség”u, európai értékrend”u, a reneszánsz irodalmi, zenei, m”uvészeti kincseket szeret”o embereket várják a szervez”ok. Bálint napi Balassi-fesztivál Salföld https://web.archive.org/web/20161108211735im_/http://www.balassi.eu/wp-content/uploads/2012/01/image0601-300x195.jpg 300w, https://web.archive.org/web/20161108211735im_/http://www.balassi.eu/wp-content/uploads/2012/01/image0601.jpg 446w" sizes="(max-width: 446px) 100vw, 446px" style="border: none; margin: 0px 0px 1em; max-width: 98.5%; height: auto; width: auto; box-shadow: rgb(187, 187, 187) 0px 1px 2px; background-color: transparent; padding: 8px; text-align: center;">   Tavaszváró európai borünnep Vitézek közt ülvén kedvem ellen sincsen jó borral teli pohár – írta a költ”o. Nem véletlen, hogy a Közép-Európában a bor idénye a Bálint napi Balassi-fesztiváltól, február 14-ét”ol Szent Márton napjáig, november 11-éig tart. Az utóbbi esztend”okben Magyarországon nemcsak a borbarátok, hanem az irodalmi hagyomány elevenen tartói is fölidézik az európai költ”oóriást. A nagyváradi Kiss Stúdió Színháztól a szegedi Ötágú Síp Kulturális Egyesületen, a mez”ozombori Balassi Kóruson át az esztergomi Féja Géza Közösségi Házig számos m”uvészeti, szellemi m”uhely rendezi meg der”us Balassi-ünnepségét ezen a napon. Az elit gimnáziumokban a Balassi versvár magasában mutatják be versmondói képességüket a diákok. A Magyar Régizenei Társaság énekesei régi és újonnan szerzett dallamokkal adják el”o a Balassi-strófákat. A fesztivál központi rendezvénye az európai irodalmi díj, a Balassi Bálint-emlékkard átadása a budai Gellért szállóban. A Bálint nap a magyar virágkertészek ünnepe is: az “o munkájukat és tudásukat nagyra becsül”o honfitársak ezen a nagyon kifejezetten ügyelnek arra, hogy hazai – azaz sokáig frissen maradó – virággal köszöntsék szeretteiket. Az európai színvonal elérését célul kit”uz”o – vagy már megvalósító – vendéglátóhelyek a borhagyományt az irodalommal házasítják e nap estéjén, fölidézve Balassit: Jó borokkal töltett aranyos pohárok járjanak mi közöttünk…   Nagy Gáspár Esztergomi apokrif Dobokai Sándor Györgyt”ol, Balassi gyóntatópapjától származik az els”o hiteles leírás a költ”o haláltusájáról. Utolsó szavai így hangzottak: “Tuus miles fui Domine. Tua castra secutus sum.” (” A Te katonád voltam, Uram. A Te seregedben szolgáltam.”) Az értékes dokumentum a Pannonhalmi Apátság F”okönyvtárában található. De Dobokai Sándor György évek múltán, emlékezetb”ol, hogy a költ”ot megidézhesse hallgatóságának, így rakosgatta össze szavait. Tusakodván bévül én igaz Istenem soha nem is másokkal hajolj Te most fölém egekb”ol leszálló minden angyalaiddal. Szívem humuszába legszebb hónapodat virágostul borítsad sebemnek üszökét lázam futosását er”osen csillapítsad. H”usít”o kedvével csobogó nagy vized testemet ha megfolyná Danubius forrás szikkadt nyelvem tövét élesztené olyanná mivel Téged Uram végcsatám porondján híven dicsérhetnélek: katonád voltam itt angyalid kürtszaván táborodba megtérek. (Lejegyezvén az Úr 1994. esztendejében) Balassi borvacsora Istenhozta bor:  Koczor Kálmán féle Rosé Allegro: Kékfrankos-Merlot-Zweigelt min”oségi száraz rosébor. Könny”u, gyümölcsös, szamócás illatú üdít”o rosébor, friss, ropogós savakkal. Eszményi 8-10 ºC-on. Konyári Loliense Fehér 2006 Egyharmad rész Chardonnay, kétharmad rész Sauvignon Blanc, és érintésnyi Olaszrizling házasításából készült száraz, zamatos fehérbor. Grapefruitra emlékeztet”o íz, élénk savak mellett fogyaszthatóbbá teszi. Tojáslepény sonkával Tojás, só, sonka, tejszín, disznózsír. A finomra vágott sonkát tedd a serceg”o disznózsírba. Erre öntsd az enyhén sós, finomra habart tojást. Villával tekerd össze, majd pirulásig hagyd t”uzön, ám közepe lágy maradjon. Borítsd a tálra. Szende Gábor féle 2006-os Portugieser: A 2008. évre választottBalassi-kard Kékoportó Füstölt marhanyelv A füstölt marhanyelvet b”o vízben fél óráig f”ozd. Öntsd le a vizet, majd új vízben f”ozd puhulásig. B”orét hámozd le, szeleteld föl, lencsepürével tálald. Dula Bence féle Egri hegybíró bora Bikavér. A 2007. éviBalassi-kard Bikavér Bácskai sertésborda Sertéskaraj, disznózsír, hagyma, füstölt szalonna, füstölt kolbász, pirospaprika, köménymag, zöldpaprika, paradicsom, fokhagyma, liszt, só. A karajból szelj bordákat. Enyhén verd, sózd, lisztezd, süsd halványra “oket. Lábasba helyezd. Finomra vágott hagymát a fennmaradt disznózsírban piríts. Szórd rá a paprikát, a zúzott fokhagymát és az “orölt köménymagot. Keverd össze, öntsd rá a paradicsompürét, és kevés vízben két percig forrald. Ezt a pörköltet öntsd rá a bordákra, s lassan félig puhára párold. Töltsd rá a vágott kolbászt, zöldpaprikát és paradicsomot. Öntsd vízzel színig, s óvatos sózással puhára párold. Tarhonyával tálald. Tóth Sándor féle F”obor. A 2006. évi Balassi-kard F”obor Alma köntösben Vajastészta, alma, baracklekvár, tojás, porcukor, fahéj. Félujjnyira nyújtsd a vajastésztát. A reszelt almából, porcukorból, fahéjból, lekvárból kevert töltelékkel töltsd meg a négyzetekre vágott tészta közepét. A sarkakat felül csukd – ujjaddal lapítsd – össze, fölül kend meg tojással. Ezt süsd meg! Jánosáldás: Szeremley Huba féle Zeus. A 2006-os Concours Mondial borversenyen Nagy Arany érmet kapott 2005-ös badacsonyi borkülönlegesség. Szellemi kulturális örökség Magyar irodalomkedvel”ok, európai m”ufordítók, a borkultúra hívei, a lovak, a természet, a verseny szerelmesei, az istenes költészet hívei, a zene, a tánc kedvel”oi ünneplik a költ”ot, a költészetet.Immár európai hagyomány 1997 óta február 14-én, Budán a Balassi Bálint-emlékkard átadása egy élvonalbeli magyar költ”onek, és egy neves külföldi – idegen anyanyelv”u – m”ufordítónak. Kap a két kitüntetett költ”o herendi Balassi-szobrot, az el”oz”o évi Balassi-kard borseregszemlén kiválasztott csúcsbort. Sor kerül egy zenei “osbemutatóra, amelyen egy Balassihoz kapcsolódó zeneszerzeményt mutatnak be neves el”oadók. Díszoklevelet kapnak a kitüntetettek, és átveszik a Balassi Bálint-emlékkardot: a kortárs mester által a XVI. századi végvári fegyver mintájára kovácsolt szablyát. Az eseményhez országszerte a Bálint napi Balassi-fesztivál kapcsolódik. Az eddig hatszor megrendezett fesztivál az európai életérzés ünnepe is lett. BALASSI BÁLINT-EMLÉKKARD® ● MOL

Poetry by Balassi– a European experience Balassi-strófák- európai élmény…
Awarding February 14th is not only a day for lovers to celebrate – it is also the name day of those named “Bálint”, the Hungarian equivalent of the English Valentine. Hotel Gellért has, for the past 12 years, been the venue of the awarding ceremony of a prize called the Balassi Sword. The prize – named after Bálint Balassi, the most outstanding literary figure in Hungarian lyric poetry – was established by journalist Pál Molnár and is awarded every year to a Hungarian poet and a non-Hungarian translator of Hungarian literary works. As it is, ceremonially speaking, Tamás Szabó, Chaplain-General to the Hungarian Armed Forces (formerly Gáspár Ladocsi) who is in charge of the ceremony where Hungarian poets are awarded the Sword, and representatives of the Budapest Guard-of-Honour Regiment are also to attend the ceremony with the authorization of the Minister of Defence to that effect, so this literary event has become part of the European military tradition. The Sword will be handed over to the foreign translator by Imre Makovecz . The actual sword is an object shaped after an original sabre used by warriors in 16th century Border Castles – the work of sword-smith József Fazekas, while the honorary diplomas have been prepared by printer László Vincze, a resident of Szentendre. Another object of exceptional character has, these past years, been added to the list of awards: a statuette of Balassi – designed specially for the occasion by the Herend Porcelain Manufactory, a household name for fans of luxury porcelain items worldwide – which was handed over this year by CEO Attila Simon to Simon Serfőző and Juri Gusev, awardees of this year's prize. We believe that Hungarian poetry is something to be proud of and we feel honoured to be part of that remarkable event celebrating the achievements of the 'Balassis of our age'. The Herend Porcelain Manufactory is also a proud and committed supporter of Hungarian culture, one that participates at the awarding ceremony of a prize named after the first classic figure of Hungarian literature. February 14th is, of course, also a day to celebrate Bálint Balassi’s name day.
© 2019 Balassi Kard Művészeti Alapítvány. Minden jog fenntartva